Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4550
Title: De R&D functie in het onderwijs: Drie modellen voor kennisbenutting en –productie
Authors: Voogt, Joke
McKenney, Susan
Pareja Roblin, Natalie
Ormel, Bart
Pieters, Jules
Keywords: research
development
Issue Date: 26-Nov-2012
Abstract: In deze reviewstudie werden drie modellen onderzocht op de wijze waarop zij de relatie tussen onderzoek en praktijk vormgeven: Research Development Diffusion (9 studies), design research (18 studies); en de kennisgemeenschap (12 studies). De studies zijn geanalyseerd op drie aspecten: actoren en hun rollen, gebruikte kennisbronnen, en kennisproductie. De uitkomsten van de review geven een beeld van de interactie tussen onderzoekers en practici, het gebruik van kennis, en de bijdrage aan de productie van nieuwe kennis. Op basis van de bevindingen pleiten wij voor expliciete aandacht voor de methodologie van onderwijskundig ontwerpen om de schakel tussen onderzoek en praktijk op natuurlijke wijze vorm te geven.
Description: Voogt, J., McKenney, S., Pareja Roblin, N., Ormel, B., & Pieters, J. (2012). De R&D functie in het onderwijs: Drie modellen voor kennisbenutting en –productie. Pedagogische Studiën, 89(6), 335-337.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4550
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voogtetal_05092012_def.pdf95.29 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons