Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4607
Title: Naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk
Authors: Voogt, Joke
McKenney, Susan
Fisser, Petra
Van Braak, Johan
Keywords: kennisproductie
kennisbenutting
onderwijspraktijk
onderzoek
Issue Date: 18-Dec-2012
Abstract: De bruikbaarheid en relevantie van onderwijsonderzoek voor de onderwijspraktijk is een regelmatig terugkerend thema in discussies tussen onderzoekers en practici. Deze problematiek is niet nieuw en speelt al zolang de onderwijskunde zich als wetenschap heeft ontwikkeld. Het idee van een linking science, waarin praktijk en theorie op een natuurlijke manier elkaar versterken, is al geopperd door Münsterberg en Dewey. Recent wordt, mede in het licht van veranderingen in de praktijk, gepleit voor samenwerkingsvormen tussen onderzoek en praktijk die gebaseerd zijn op interactie en gelijkwaardigheid. De bijdragen in dit themanummer beogen een aandeel te leveren aan de discussie over wenselijke samenwerkingsvormen tussen onderzoekers en practici, zowel vanuit het perspectief van de praktijk als van het wetenschappelijk onderzoek.
Description: Voogt, J., McKenney, S., Fisser, P., & Van Braak, J. (2012). Naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk. Pedagogische Studiën, 89(6), 338-349.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4607
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoogtEtAl-Intro PS special issue - 05092012.pdf28.61 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons