Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4667
Title: Studentevaluaties: weet wat je meet!
Authors: Brand-Gruwel, Saskia
Bougie, Roger
Tieleman, Teun
Keywords: studentevaluaties
Issue Date: 27-Dec-2012
Abstract: Al vele decennia worden in het hoger onderwijs evaluaties uitgevoerd om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen. Universiteiten en hogescholen zijn in toenemende mate kwantitatieve gegevens gaan verzamelen om het oordeel van studenten over opleidingen, cursussen, docenten en tentamens in beeld te brengen. Toch is het debat over wat studentenevaluaties opleveren - en op basis daarvan, wat we er mee kunnen - nog altijd levendig. Belangrijk in dit debat is om goed voor ogen te houden met welk doel studentenevaluaties worden uitgezet. Het meest voor de hand liggende en meer gebruikelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, maar studentenevaluaties worden ook gebruikt om functionerings- en beoordelings-gesprekken met docenten te houden (en hebben daarmee invloed op het carrièreverloop van docenten). Ook scholieren maken gebruik van de resultaten van de studentenevaluaties om een keuze te maken voor een opleiding, universiteit of hogeschool waar ze willen gaan studeren. Studentenevaluaties zijn daarmee niet alleen een belangrijk instrument geworden om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, maar ook om personele beslissingen te onderbouwen en de marketing van opleidingen, universiteiten en hogescholen te ondersteunen. Vanwege de verschillende doelen die studentenevaluaties kunnen dienen en het alsmaar toenemende belang van dit instrument is er naast lof ook veel kritiek op studentenevaluaties. Wat meten we eigenlijk met studentenevaluaties? Is het niet vooral een populariteitsmeting? Kunnen we de meningen van studenten wel met elkaar vergelijken? Zijn studenten eigenlijk wel in staat om een goed oordeel uit te spreken over de kwaliteit van een cursus of een docent? Meten we eigenlijk wel kwaliteit van het onderwijs met studentenevaluaties? Of meten we tevredenheid en waarom is dit iets anders dan kwaliteit? Dit zijn veel gehoorde kritische vragen naar aanleiding van studentenevaluaties.
Description: Brand-Gruwel, S., Bougie, R., & Tieleman, T. (2012). Studentevaluaties: weet wat je meet! In R. Rooij (Ed.), Onderwijskundig Leiderschap: Zeven boodschappen voor het Nederlands hoger onderwijs, Proceedings of the 2010-2012 Interuniversitaire Leergang Onderwijskundig Leiderschap (pp. 43-54). Utrecht: Centre of Excellence in University Teaching.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4667
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
proceedings Onderwijskundig Leiderschap 27 juni 2012.pdf2.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.