Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4717
Title: Evidence-based doceren in het hoger onderwijs met ICT
Authors: Van den Berg, Ellen
Kirschner, Paul A.
Keywords: TPACK
ICT
Issue Date: 20-Sep-2012
Publisher: Stichting SURF
Abstract: ICT is niet meer weg te denken uit het hoger onderwijs. Maar de beloften om het hoger onderwijs met behulp van ICT effectiever, efficiënter en vooral betekenisvoller te maken zijn nog niet ingelost. Voor een deel waren de verwachtingen naïef en niet gebaseerd op gedegen wetenschappelijke inzichten (zie het hoofdstuk ‘Pas op: hypes!’). Ontmythologisering van de rol van ICT in het leren van studenten is een belangrijke eerste stap om haar potentieel te kunnen benutten. De tweede stap: erkenning van de rol van de docent. Lange tijd werd aangenomen dat die rol onder invloed van ICT aan belang zou inboeten. Niets is minder waar: net als bij andere onderwijsvernieuwingen speelt de docent een cruciale rol in de innovatie van onderwijs met behulp van ICT. Daarom gaan we in dit hoofdstuk in op de vraag naar de betekenis van ICT voor het vakmanschap van docenten in het hoger onderwijs. De derde stap heeft te maken met ‘ICT’ als zodanig. Dat wordt nog teveel als een containerbegrip gebruikt: vaak ontbreekt een omschrijving van wat een ICT-toepassing precies inhoudt. Als die toepassing nauwkeuriger beschreven wordt, dan is het ook mogelijk om de impact op het leren vanuit de wetenschappelijke theorie te verantwoorden.
Description: Van den Berg, E., & Kirschner, P. A. (2012). Evidence-based doceren in het hoger onderwijs met ICT [Evidence based teaching in higher education with ICT]. In L. A. Plugge (Ed.), WTR Trendrapport 2012 De Bakens verzetten (pp. 1-10). Utrecht, Nederland: Stichting SURF.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4717
ISBN: 9789078887003
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WTRrapport2012 web - Evidence-based doceren in het hoger onderwijs met ICT.pdf731.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.