Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4746
Title: Hoe ontwerp je eigentijds beroepsonderwijs?
Authors: Hoogveld, Bert
Van Bemmelen, Monique
Taminiau, Bettine
Van Bussel, Roy
Kester, Liesbeth
Koper, Rob
Gijselaers, Jérôme
Bahreini, Kiavash
De Vries, Fred
Berkhout, Jeroen
Storm, Jeroen
Kirschner, Paul A.
Van Merriënboer, Jeroen
Keywords: curriculumontwerp
4C-ID model
mbo
hbo
beroepsonderwijs
Issue Date: 17-Jan-2013
Series/Report no.: Masterclasses in OpenU;
Abstract: Eigentijds beroepsonderwijs kenmerkt zich door een gerichtheid op toekomstige beroepsuitoefening. Beroepen veranderen voortdurend en vragen van een hbo-er ‘kennis die werkt’ en van een mbo-er ‘kwalificatie’ voor de beroepsuitoefening van nu en straks. Dat stelt zowel beroepsinhoudelijk als onderwijskundig nieuwe en vooral ander eisen aan curricula. Die trend komt tot uiting in een groot aantal herontwerptrajecten in mbo en hbo. Men blijkt daarbij voortdurend op zoek naar een ontwerpmethodiek die recht doet aan die nieuwe eisen. Het 4C-ID-model is zo’n ontwerpmethodiek. Daarmee vertaalt u de nieuwe beroepswerkelijkheid in een onderwijsontwerp, waarin de theorie niet los staat van de praktijk. De werksituatie waarin de afgestudeerde moet funtioneren is in deze aanpak leidend voor de onderwijsprogrammering. Complexe beroepstaken leer je niet door met één aspect in alle details te beginnen en daarna het volgende aspect. Wel door met eenvoudige taak te beginnen die wel alle kenmerken van de taak van de professional heeft. Daarna wordt het niveau van de taak geleidelijk moeilijker en de taak complexer. Maar steeds kun je als student door de hele opleiding voor je zien waar je naar toe moet en waarom je iets weten moet of kunnen. Het 4C-ID-model heeft zich in inmiddels in beroepsopleidingen zowel in het hbo als in het mbo in de praktijk ruimschoots bewezen als een succesvol instrument voor ontwerpen van eigentijds beroepsonderwijs. In deze masterclass: krijgt u antwoord op de vraag of dit ontwerpinstrument ook voor uw herontwerp geschikt is krijgt u inzicht in de werking van dit ontwerpmodel krijgt u inzicht in uw eigen ontwerpprobleem oefent u met het passief of actief analyseren van de complexiteit van beroepstaken leert u hoe complexe beroepstaken vereenvoudigd kunnen worden tot oefentaken voor eerstejaars eerste dag niveau en hoe die taken gelijdelijk moeilijker gemaakt kunnen worden om het kwalificatieniveau te bereiken Een verkorte versie van het ontwerpmodel is voor u beschikbaar om te beoordelen of u dit gebruiken kunt om uw ontwerpprobleem te definiëren en op te lossen. De achterliggende theorieën over de werking van het geheugen en het voorkomen van overbelasting daarvan tijdens het aanleren van complexe taken zijn voor u gedocumenteerd en in beknopte vorm beschikbaar. Na het volgen van de masterclass zult u kunnen inschatten of dit ontwerpinstrument u kan helpen om bij het herontwerp van uw curriculum controle op het aanleerproces voor complexe nieuwe beroepstaken te behouden. Zodat u weloverwogen een keuze kunt maken om het al dan niet te gaan toepassen.
Description: Hoogveld, A. W. M., Van Bemmelen, M., Kester, L., Koper, R., Gijselaers, J., Bahreini, K., De Vries, F., Berkhout, J., & Storm, J. (2012, 7 september). Hoe ontwerp je eigentijds beroepsonderwijs? Masterclass in de OpenU community, Open universiteit, Heerlen, Nederland. Beschikbaar op http://portal.ou.nl/web/masterclass-eigentijds-beroepsonderwijs/introductie.
Van Bussel, R. (2012, 11 september). CRAFT: Serious Gaming met 4C/ID als basisdidactiek voor (technisch) beroepsonderwijs. Presentatie tijdens Masterclass ‘Hoe ontwerp je eigentijds beroepsonderwijs?', Open Universiteit, Heerlen, Nederland.
Taminiau, E. M. C., Kester, L., Kirschner, P. A., Van Merriënboer, J. J. G. (2012, 11 september). Advies op Taakselectie in Zelfgestuurd Onderwijs. Presentatie tijdens Masterclass ‘Hoe ontwerp je eigentijds beroepsonderwijs?', Open Universiteit, Heerlen, Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4746
Appears in Collections:2. LC: Presentations
3. ET: Masterclasses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Masterclass eigentijdsberoepsonderwijs.pdfpresentation live session1.07 MBAdobe PDFView/Open
MasterclassontwerpenvanpraktijkgerichtonderwijsCraft.pdfvan Bussel, R. (2012). Serious gaming met 4C-ID als basisdidaktiek voor (technisch) beroepsonderwijs..767.65 kBAdobe PDFView/Open
Masterclass 4CID-model.pdfTaminiau, E.M.C. (2012). Advies op Taakselectie in Zelfgestuurd Onderwijs417.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons