Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4759
Title: Tijd voor toetskwaliteit: het borgen van toetsdeskundigheid in examencommissies
Authors: Joosten-ten Brinke, Desirée
Sluijsmans, Dominique
Keywords: kwaliteit
examencommissie
Issue Date: 2012
Publisher: Convoy Uitgevers bv
Abstract: In dit artikel wordt het belang van toetskwaliteit beschreven met bijzondere aandacht voor de rol van examencommissies bij het borgen van toetskwaliteit. Daarbij komen de volgende vragen aan bod: Wat betekent kwaliteit van toetsing? Wanneer is het systeem van toetsing adequaat? Welke toetsdeskundigheid wordt van examencommissies verwacht?
Description: Joosten-ten Brinke, D., & Sluijsmans, D. (2012). Tijd voor toetskwaliteit: het borgen van toetsdeskundigheid van examencommissies. TH&MA, 19(4), 16-21.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4759
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Joosten-ten Brinke, Sluijsmans_2012_THeMA_tijd voor toetskwaliteit.pdf253.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.