Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4766
Title: Leertheorieën en didactiek online
Authors: Firssova, Olga
Keywords: Leertheorieën
Didactiek
Issue Date: 22-Jan-2013
Abstract: BKO cursus “Leertheorieën en didactiek” maakte in 2012 deel het traject Basiskwalificatie Onderwijs en vormde samen met de cursussen Competentiegericht curriculum- en cursusontwerp, Cursus(her)ontwerp, Ontwikkelen van digitaal onderwijs en Schrijven van studiemateriaal het BKO-thema Onderwijsontwikkeling. De cursus gaat over de leerprincipes en de instructieprincipes die als uitgangspunt kunnen dienen voor het inrichten van het hoger onderwijs in het algemeen en in het afstandsonderwijs in het bijzonder. De cursus is online gegeven via Elluminate.
Description: Firssova, O. (2012, 20 februari). Leertheorieën en didactiek online. Workshop BKO A-0322B, Heerlen, Nederland: Open Universiteit, Instellingsbreed Platform Onderwijs (IPO).
URI: http://hdl.handle.net/1820/4766
Appears in Collections:2. LC: Presentations
2. IPO Presentations and Workshops

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BKO_leertheorieonline_20februari2012.pdf106.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.