Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4779
Title: Optimalisatie van de rol van docenten bij de inrichting van een effectieve ICT-rijke leeromgeving voor beginnende geletterdheid
Other Titles: [Optimilization of teacher roles in the implementation of effective ICT-rich learning for early literacy]
Authors: Cviko, Amina
McKenney, Susan
Voogt, Joke
Keywords: ICT
docenten
Issue Date: 24-Jan-2013
Abstract: Implementatie van vernieuwende ICT-rijke curricula in het onderwijs verloopt vaak moeizaam. Docenten blijken ICT-integratie problematisch te vinden. Door docenten te betrekken bij curriculumontwerp kunnen docenten greep krijgen op de vernieuwing. In dit onderzoek werden docenten betrokken als uitvoerders, her-ontwerpers en co-ontwerpers van activiteiten van de ICT-rijke leeromgeving: PictoPal. Elke docentenrol werd bestudeerd in een case studie waarvoor data verzameld zijn door interviews met docenten, observaties van ontwerp en implementatie en toetsen van leerlingenleerprestaties. In elke casus presteerden leerlingen significant beter met PictoPal dan zonder, maar of de leerprestaties anders per docentenrol (uitvoerder, her-ontwerper, co-ontwerper) zal worden onderzocht. Ook op curriculumimplementatie zullen de drie docentenrollen worden vergeleken. Significante onderlinge verschillen in implementatie werden gevonden tussen de docenten als uitvoerders en her-ontwerpers, maar niet tussen co-ontwerpers. Docenten die in de drie rollen PictoPal implementeerden, blijken onderwijs ontwikkelingsgericht of adaptief te benaderen, positief te zijn over ICT, innovaties en hun rol van respectievelijk uitvoerder, her-ontwerper en co-ontwerper. Onderwijsopvattingen blijken in de rol van co-ontwerper de docentenperceptie op praktische bruikbaarheid van PictoPal te beïnvloeden, maar of dat wezenlijk anders is voor de rol van uitvoerder en her-ontwerper zal onderzocht worden. De docentenopvattingen/-percepties, curriculumimplementatie en leerlingenleerprestaties zullen tussen de drie condities vergeleken worden in de cross-case-analyse. De resultaten hiervan, alsmede gedetailleerde beschrijving zullen in het voorgestelde paper gepresenteerd worden.
Description: Cviko, F., McKenney, S., & Voogt, J. (2012, 20-22 June). Optimalisatie van de rol van docenten bij de inrichting van een effectieve ICT-rijke leeromgeving voor beginnende geletterdheid [Optimilization of teacher roles in the implementation of effective ICT-rich learning for early literacy]. Paper presentation at the ORD annual meeting, Wageningen, The Netherlands.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4779
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ORD2012-CvikoMcKenneyVoogt-symposium.pdf125.52 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons