Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4784
Title: Onderzoek en leren optimaliseren: een pedagogisch multiniveau perspectief
Authors: Mooij, Ton
Keywords: Leerlingverschillen
Leerachterstanden
Leervoorsprongen
Onderwijsdifferentiatie
Hoogbegaafdheid
Optimaliserend onderwijs
Multiniveau onderwijssystematiek
Pedagogische aspecten
Issue Date: 28-Jan-2013
Abstract: De multiniveau systematiek tussen onderwijsaanbod en leerprocessen is vanuit cognitieve invalshoek deels inconsistent. Leerlingen met aanvankelijk een cognitieve voorsprong worden systematisch geremd in de onderbouw van het primair onderwijs; leerlingen met een aanvankelijke achterstand gaan relatief het sterkst vooruit. Deze ongelijkheid is pedagogisch onwenselijk. Uitgewerkt wordt hoe via 'optimaliserend onderwijs' instructie en leren voor elke leerling wordt ingericht. Verhelderd wordt ook hoe ontwikkeling van dit onderwijs kan worden gefinancierd.
Description: Mooij, T. (2013, 11 januari). Onderzoek en leren optimaliseren: een pedagogisch multiniveau perspectief. Presentatie gehouden tijdens het symposium ‘Onderzoek en Leren in Pedagogisch Perspectief’, Nijmegen, Nederland: De Vereeniging.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4784
Appears in Collections:2. LC: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7 20130114 Presentatie afscheidssymposium Ton Mooij 2013.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons