Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4803
Title: Laid-back of up-tempo? De voorspellende Kwaliteit van het Eerste jaar voor de Studievoortgang in een Conservatorium
Authors: Mennen, Josien
Keywords: Studievoortgang
hoger onderwijs
conservatorium
bindend studieadvies
eerste jaar
studiesucces
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 2-Jan-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In het Nederlandse hoger onderwijs ligt steeds meer druk op opleidingen om de studievoortgang te verbeteren. In het eerste studiejaar wordt het bindend studieadvies (BSA) als selectiemiddel gebruikt om de studievoortgang in het vervolg van de studie te verhogen. Het BSA kan alleen een positief effect hebben op de studievoortgang wanneer het eerste jaar voorspellend is voor het vervolg van de studie. Onderzoek naar de voorspellende waarde van het eerste jaar is met name uitgevoerd in de USA en in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het voorspellend karakter van het eerste jaar voor de studievoortgang van conservatoriumstudenten in de daaropvolgende jaren. In deelonderzoek 1 zijn de studievoortganggegevens van 327 studenten uit de cohorten 2005 tot en met 2009 van de opleiding Muziek van het Conservatorium Maastricht bestudeerd om na te gaan of er een relatie is tussen het aantal behaalde European Credits (EC) in het eerste studiejaar en de daaropvolgende jaren. Er is gekeken naar mogelijke effecten van sekse, leeftijd, nationaliteit en studierichting op de studievoortgang. Ook zijn studieonderdelen met lage slaagpercentages (‘struikelvakken’) geïnventariseerd. In deelonderzoek 2 is door middel van een survey bij de zittende studenten (223 studenten) onderzocht in hoeverre het eerste jaar selectief, studeerbaar en inhoudelijk valide is en in hoeverre er sprake is van sociale en academische integratie. In drie groepsinterviews (15 deelnemers) is dieper ingegaan op de resultaten van deelonderzoek 1 en de survey. Er is een positieve samenhang tussen het aantal behaalde EC in jaar 1 en de daaropvolgende jaren. De studievoortgang in jaar 1 wordt beïnvloed door sekse en verschilt per studierichting, maar er is geen significant effect gevonden voor leeftijd en nationaliteit. Het aantal behaalde EC in jaar 1 van vrouwelijke studenten is hoger dan dat van mannelijke studenten; studenten Klassiek halen meer EC in jaar 1 dan studenten van de studierichting Jazz/Pop. Er zijn duidelijk ‘struikelvakken’ te onderscheiden, met name bij de studierichting Jazz/Pop. Zowel de moeilijkheidsgraad als de ervaren relevantie van een studieonderdeel hebben invloed op slaagpercentages. Een minderheid van de studenten (20,8%) haalt de Propedeuse binnen 1 jaar. Deze groep studeert ook na het eerste studiejaar sneller en vertoont minder uitval dan de andere studenten. De selectiviteit, studeerbaarheid, inhoudelijke validiteit van het eerste jaar en de mate van sociale en academische integratie worden door studenten gemiddeld voldoende gewaardeerd, maar er worden ook aandachtspunten benoemd. Het onderzoek heeft meer inzicht opgeleverd in de voorspellende kwaliteit van het eerste jaar van het Conservatorium Maastricht. Aangezien er een duidelijke relatie is gevonden tussen de studievoortgang in jaar 1 en de daaropvolgende jaren, kan het BSA als selectiemiddel beter worden benut. Voorwaarde is dat struikelvakken en de door de studenten benoemde aandachtspunten worden aangepakt.
Description: Mennen, J. (2013). Laid-back of up-tempo? De voorspellende Kwaliteit van het Eerste jaar voor de Studievoortgang in een Conservatorium. Januari, 2, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4803
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJMennen-02012013.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.