Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4805
Title: Het Linken van Praktijk en Theorie in Pabo-onderwijs
Authors: Beckers, Hans
Keywords: kloof
praktijk
theorie
Pabo
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 12-Feb-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Er zijn twijfels over de effectiviteit van lerarenopleidingen op het professionele gedrag van studenten (Grossman, 2008; Korthagen 2010). Theorie komt in lerarenopleidingen aan bod maar wordt niet verankerd in het handelen van studenten. Er is een kloof tussen praktijk en theorie (Broekkamp & van Hout-Wolters, 2007; Burkhardt & Schoenfeld, 2003; Kennedy, 1997; Robinson, 1998). Een opleidingscurriculum volgens de principes van de niveautheorie kan de kloof overbruggen (Korthagen, Kessels, Koster, Langerwerf & Wubbels, 2001). In dit onderzoek is nagegaan of een opleidingsprogramma dat uitgaat van de principes van de niveautheorie er in slaagt om theorie te koppelen aan ervaringen van studenten. In een onderzoeksgroep van 136 eerstejaars Pabo-studenten zijn in een voor- en nameting een casustoets en een kaartsorteeropdracht gemaakt. De casustoets meet in welke mate studenten operationele kennis en conceptuele kennis gebruiken in het beantwoorden van vragen. De kaartsorteeropdracht meet hoe de cognitieve schema’s van studenten ontwikkelen. Met een enquête is gemeten of het opleidingsprogramma in de perceptie van studenten uitgevoerd is volgend de principes van de niveautheorie. Uit de metingen blijkt dat het opleidingsprogramma zorgt voor een koppeling tussen praktijk en theorie, dat cognitieve schema’s van studenten groeien en dat studenten in redelijke mate ervaren dat praktijk en theorie aan elkaar gekoppeld worden. Op basis van de resultaten wordt op de eerste plaats aanbevolen om het curriculum te evalueren en te zoeken naar versterking van de koppeling van praktijk en theorie. Op de tweede plaats wordt aanbevolen om te investeren in professionalisering van didactische vaardigheden van instituutsopleiders. Ten slotte wordt aanbevolen om te investeren in onderzoek naar opleiden op de werkplek.
Description: Beckers, H. (2013). Het Linken van Praktijk en Theorie in Pabo-onderwijs. Februari, 12, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4805
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWHBeckers-12022013.pdf779.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.