Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4815
Title: Verbeteren kwaliteitsmeting voor SaaS
Authors: Berg, Gerben van den
Keywords: quality in use
user perspective
risk
quality attributes
Issue Date: 21-Feb-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Probleemstelling: Doordat SaaS-software bij een leverancier in beheer is, is het voor de gebruiker lastig om de kwaliteit te bepalen. Het ontwikkelen van een model om kwaliteitsmeting bij SaaS te kunnen uitvoeren op basis van kwaliteitskenmerken die belangrijk zijn vanuit het oogpunt van de SaaS-gebruiker, zou moeten leiden tot een beter overwogen keuze bij aanschaf en gebruik. Onderzoeksvragen: Wat wordt verstaan onder SaaS? Welke aspecten van softwarekwaliteit zijn hierbij voor de gebruiker van belang en hoe kunnen die worden gemeten? Kan een bruikbaar model worden opgesteld dat leveranciers en gebruikers behulpzaam is bij selectie van SaaS-software? Uitwerking: In het literatuuronderzoek is gekeken wat SaaS is en wat de eigenschappen en risico's zijn. Gekeken is naar hoe softwarekwaliteit kan worden gemeten en welke kwaliteitskenmerken daarvoor in de literatuur genoemd worden. In het empirisch onderzoek is onderzocht welke kwaliteitskenmerken SaaS-gebruikers het belangrijkst vinden. De resultaten zijn verwerkt in een impact-waarschijnlijkheidsmatrix waarin zichtbaar is hoe groot het risico op problemen is. Conclusies: De kwaliteitsmeting op het gebied van SaaS vanuit het oogpunt van de SaaS-gebruiker kan worden verbeterd door juist de kwaliteitskenmerken die voor SaaS-gebruikers belangrijk zijn te meten. Hierdoor is het mogelijk om SaaS-software en SaaS-leveranciers met elkaar te vergelijken, op de eigenschappen die vanuit het oogpunt van SaaS-gebruikers belangrijk zijn. Tijdens het empirisch onderzoek zijn deze belangrijke kwaliteitskenmerken gevonden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4815
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20130219_Berg.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.