Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4816
Title: Cyberbeveiliging als bedrijfsproces: een generiek toepasbaar procesmodel
Authors: Schouten, Gert-Jan
Keywords: cyberbeveiliging
cyberspace
informatiebeveiliging
Issue Date: 21-Feb-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Cyberspace is een dynamische omgeving die bestaat uit verbonden informatiesystemen met verschillende actoren en gebruikers. Organisaties die cyberspace gebruiken, moeten zich beveiligen tegen de risico's die daarmee gepaard gaan om de continuïteit van hun primaire businessfunctionaliteit te waarborgen. In dit onderzoek is een generiek toepasbaar procesmodel voor cyberbeveiliging opgesteld, waarbij cyberbeveiliging is geïntegreerd in de enterprise-architectuur via een gestandaardiseerd procesmodel. In het onderzoek zijn de volgende vragen beantwoord: Wat is de betekenis van cyberspace, cyberbeveiliging, enterpise-architectuur en bedrijfsproces? Waar gaat cyberbeveiliging verder dan conventionele IT-beveiligingsfuncties? Welke functionaliteiten spelen een rol binnen cyberbeveiliging? Welke activiteiten maken deel uit van cyberbeveiliging en in welke volgorde moet een organisatie deze activiteiten doorlopen? Welke overdrachten vinden plaats tussen de activiteiten? Welke activiteiten kunnen worden geautomatiseerd? Hoe integreren deze cyberbeveiligingsactiviteiten en overdrachten tot een proces? Het procesmodel is afgeleid uit de literatuur en vervolgens empirisch getoetst via interviews bij IBM, Microsoft, HP en DEFCERT. Het procesmodel bestaat uit vijf deelprocessen: think like an attacker, risicomanagement, monitoring, toepassen van risicobeperkende maatregelen en incidentenbehandeling. De eerste drie deelprocessen itereren continu en kunnen aanleiding geven om risicobeperkende maatregelen toe te passen of incidentenbehandeling uit te voeren. Het procesmodel is verder uitgewerkt waarbij voor elk deelproces activiteiten en informatie-overdrachten zijn weergegeven.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4816
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20130219_Schouten.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.