Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4838
Title: ICT-gebruik stimuleren via netwerkleren
Authors: Walhout, Jaap
Nielissen, Ge
Keywords: ict
netwerkleren
Issue Date: 14-Mar-2013
Abstract: De Esprit scholengroep, waarvan het 4e Gymnasium een onderdeel is, heeft een ICT-platform ingericht voor alle scholen die deel uitmaken van de scholengroep. Het is de bedoeling dat leraren hiervan gebruik maken. Alleen het inrichten van het platform garandeert nog geen zinvol gebruik, omdat niet duidelijk is of de leraren voldoende competenties hebben om adequaat met het platform om te gaan. In dit project is daarom eerst een onderzoek onder leraren uitgevoerd om het kennis- en vaardighedenniveau en de leerbehoefte voor het gebruik van ICT in kaart te brengen. We hebben hiertoe een ICT-scan ingezet en een Delphi-onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het Delphi-onderzoek laten zien dat de leraren bij toepassing van ICT in hun onderwijs vooral denken aan didactische verrijking van hun lessen. Wat opvalt bij het vergelijken van de resultaten van beide studies is dat de leraren in het Delphi-onderzoek aangeven nog flink wat ondersteuning nodig. Dit terwijl de uitkomsten van de ICT-scan aangeven dat ze denken op een goed vaardigheidsniveau te zitten.
Description: Walhout, J., & Nielissen, G. (2013). ICT-gebruik stimuleren via netwerkleren. Rapport 42. Heerlen, Nederland: LOOK.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4838
Appears in Collections:4. LC: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ICT gebruik stimuleren via netwerkleren - LOOK rapport 42 060213 def.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons