Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4843
Title: De invloed van directe instructie woordleerstrategieën op de receptieve woordenschat
Authors: Holterman-Nijenhuis, Sharon
Keywords: leerkrachtinstructie
woordleerstrategieën
directe instructie
leesvaardigheid
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 7-Mar-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Dit onderzoek bestudeert het effect van directe leerkrachtinstructie bij de toepassing van woordleerstrategieën op de receptieve woordenschat van leerlingen. Met het verkregen inzicht wordt bijgedragen aan de vormgeving van effectief woordenschatonderwijs om de woordenschat van leerlingen te bevorderen. De onderzoeksgroep bestaat uit 189 leerlingen uit het primair onderwijs (8-12 jaar). Per leerjaar krijgt de experimentele groep een interventie bestaand uit directe leerkrachtinstructie woordleerstrategieën. In de controlegroep worden geen interventies uitgevoerd, zij ontvangen enkel de reguliere taalinstructie. De hypothesen zijn: (1) Leerlingen die directe instructie ontvangen zullen hoger scoren op receptieve woordenschat dan leerlingen die de instructie niet ontvangen; (2) Er is een hoge correlatie tussen woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen; (3) Oudere leerlingen profiteren meer van de directe instructie dan jongere; en (4) De correlatie tussen woordenschat en begrijpend lezen wordt sterker naarmate leerlingen ouder worden. De resultaten laten zien dat het verschil tussen de experimentele en controle groepen significant is. Hypothese 1 wordt dus bevestigd. Met betrekking tot Hypothese 2, het verband tussen woordenschat en begrijpend lezen is zeer sterk positief; leerlingen die hoger/lager scoren op woordenschat scoren ook hoger/lager op begrijpend lezen. Tussen technisch lezen en woordenschat, en technisch lezen en begrijpend lezen worden geen significante correlaties gevonden. De invloed van leeftijd op de toepassing van woordleerstrategieën – Hypothese 3 – blijkt minimaal te zijn. De correlatie tussen woordenschat en begrijpend lezen blijkt sterker te worden bij het doorlopen van de basisschoolperiode, waardoor Hypothese 4 wordt bevestigd. Dit onderzoek geeft een eerste inzicht in de invloed van directe instructie van woordleerstrategieën op de receptieve woordenschat en de correlatie daarvan met de leesvaardigheid.
Description: De invloed van directe instructie woordleerstrategieën op de receptieve woordenschat. Maart, 07, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4843
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWSHolterman-Nijenhuis-07032013.pdf105.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.