Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4865
Title: Leader-Member Exchange: Effecten van Locus of Control, Coping en de Mediatie van Persoonlijk Initiatief
Other Titles: Leader-Member Exchange: Effects of Locus of Control, Coping and the Mediation of Personal Initiative
Authors: Klerken-Gubbels, Daniëlle
Keywords: Leader-Member Exchange theorie (LMX)
locus of control
coping
mediatie
Issue Date: 12-Apr-2013
Abstract: De relatie tussen leidinggevenden en medewerkers heeft de laatste jaren veel aandacht in onderzoek gekregen. Een hoge kwaliteit van de uitwisselingsrelatie tussen medewerkers en leidinggevenden is van belang en van invloed op diverse sociale, economische en financiële arbeidsfactoren. De Leader-Member Exchange theorie (LMX) is een van de meest belangrijke theorieën bij het onderzoeken van de kwaliteit van de uitwisselingsrelatie tussen medewerker en leidinggevende. De laatste decennia is er veel onderzoek gedaan naar LMX, maar er werd minder aandacht geschonken aan antecedenten van deze relatie. In dit onderzoek werd met nadruk gekeken naar deze antecedenten en werden de effecten van persoonskenmerken, locus of control en coping, en de mediatie van persoonlijk initiatief op de LMX nader onderzocht. 115 personen met een dienstverband die hiërarchisch worden aangestuurd door een leidinggevende hebben deelgenomen aan dit onderzoek. De resultaten van de regressieanalyse lieten een sterke samenhang zien tussen work locus of control en LMX en persoonlijk iniatief en LMX. De mediatieanalyse gaf onvoldoende bewijs dat de relatie tussen work locus of control en LMX wordt gemedieerd door persoonlijk initiatief, maar leverden aanwijzingen op dat work locus of control als mediator geldt in de relatie tussen persoonlijk initiatief en LMX.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4865
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Klerken_2012.pdf74.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.