Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4866
Title: De Relatie tussen Gepest Worden, Ziekteverzuim en Arbeidstevredenheid en de Rol van Werkdruk en Leiderschap
Other Titles: The Relationship between Victimization, Sickness Absenteeism and Job Satisfaction and the Role of Work Pressure and Leadership
Authors: Meesters-Leenheer, Pauline
Keywords: Pesten
arbeidstevredenheid
werkdruk
verzuim
leiderschap
Issue Date: 12-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit survey onder defensiepersoneel (N=909, respons 84%) werd de volgende vraag onderzocht: ‘In welke mate modereren transformationeel leiderschap en werkdruk de veronderstelde relatie tussen gepest worden op het werk en de arbeidstevredenheid en het ziekteverzuim van werknemers?’ Als theoretisch kader werd het Michigan Stress Model (Caplan, 1975) en deels het Job Demand Control model (Karasek, 1979) gebruikt. De onderzoekdata zijn verkregen uit een medewerker tevredenheidonderzoek (‘PICTURE’) bij een defensie-eenheid. ‘PICTURE’ bestaat uit zelf geconstrueerde vragenlijsten. Hiervan zijn ‘ongewenst gedrag’ (α=.644), ‘arbeidstevredenheid’ (α=.893), ‘leiderschap’ (α=.911), ‘werkdruk’ (α=.625) en ‘verzuim’ (1 item) gebruikt. Uit de resultaten blijkt dat 2% van de respondenten in 2010 vaak gepest werd, 10 % werd af en toe gepest en 88% werd helemaal niet gepest. De relatie tussen gepest worden en arbeidstevredenheid bleek, conform H1, significant en negatief (β= -.378, p=.000) en tussen gepest worden en ziekteverzuim (H2) significant positief (β=.570, p=.001). Moderatie van leiderschap op de relatie tussen gepest worden en arbeidstevredenheid (H3) of tussen gepest worden en ziekteverzuim (H4) werd niet aangetoond. Wel werd in aanvullend onderzoek aangetoond dat leiderschap partieel op de relatie tussen gepest worden en arbeidstevredenheid medieert. Moderatie van werkdruk op de relatie tussen gepest worden en arbeidstevredenheid (H5) werd niet aangetoond. Moderatie van werkdruk op de relatie tussen gepest worden en ziekteverzuim (H6) werd niet aangetoond voor de hele populatie, maar wel voor de deelpopulatie ‘luchtmacht militairen’ (β=1.856, p=.002). Het Michigan model wordt door deze onderzoeksresultaten deels bevestigd. Door dit onderzoek zijn gepest worden, verzuim en arbeidstevredenheid in onderlinge samenhang onderzocht en is meer inzicht verkregen welke rol werkdruk en leiderschap kunnen hebben. Een aanbeveling is om nader onderzoek te doen naar andere positieve effecten van leiderschap waardoor het welbevinden op het werk kan stijgen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4866
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Meesters_2012.pdf57.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.