Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4872
Title: Onderzoek naar de Mogelijke Uitbreiding van het Job Demands-Resources Model met de Variabele Algemene Organisatorische Rechtvaardigheid
Other Titles: Research into the Possible Extension of the Job Demands-Resources Model with the Variable Overall Organizational Justice
Authors: Perebolte, Henk Jan
Keywords: JD-R model
algemene organisatorische rechtvaardigheid
baanonzekerheid
baanonzekerheid
werkgerelateerde stress
Issue Date: 16-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit cross-sectionele onderzoek heeft zich gericht zich op het effect van de algemene beleving van rechtvaardigheid op werkgerelateerde stress. Om dit te bestuderen is gebruik gemaakt van het Job Demands-Resources model (JD-R) van Demerouti, Nachreiner, Bakker en Schaufeli (2001). De vraag die in dit onderzoek centraal stond is of het JD-R model kan worden uitgebreid met de variabele algemene organisatorische rechtvaardigheid. Om het in het JD-R model voorspelde interactie-effect tussen taakeisen en energiebronnen te toetsen is sociale steun als energiebron en baanonzekerheid als taakeis meegenomen in het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd onder werknemers van gemeenten, provincies en milieudiensten die zeker waren of dachten een kans te hebben over te gaan naar een Regionale Uitvoeringsdienst (N = 263). Voor het toetsen van de hypothesen is een HiĆ«rarchische Multiple Regressie Analyse (HMRA) met blokken uitgevoerd. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat naarmate werknemers meer algemene organisatorische rechtvaardigheid ondervonden in hun werk zij minder werkgerelateerde stress ondervonden, naarmate werknemers meer baanonzekerheid ondervonden in hun werk zij meer werkgerelateerde stress ondervonden en naarmate werknemers meer sociale steun ondervonden in hun werk zij minder werkgerelateerde stress ondervonden. Deze hoofdeffecten bevestigen de voorspellingen door het JD-R model. Er is echter geen steun gevonden voor het voorspelde interactie-effect. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat de positieve samenhang tussen baanonzekerheid en werkgerelateerde stress bij werknemers die weinig algemene organisatorische rechtvaardigheid ondervonden niet significant sterker was dan bij werknemers die veel algemene organisatorische rechtvaardigheid ondervonden. Ook bleek dat de positieve samenhang tussen baanonzekerheid en werkgerelateerde stress bij werknemers die weinig sociale steun ondervonden niet significant sterker was dan bij werknemers die veel sociale steun ondervonden. Mogelijke oorzaken voor deze onverwachte resultaten worden besproken. Bij het beoordelen van de vraag of het JD-R model kan worden uitgebreid met de variabele algemene organisatorische rechtvaardigheid, moet men zich realiseren dat een enkel negatief resultaat onvoldoende is om de vraag te beantwoorden. De uitbreiding van het JD-R model met de variabele algemene organisatorische rechtvaardigheid zal nader onderzocht moeten worden in combinatie met andere variabelen en in andere contexten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4872
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Perebolte_2012.pdf27.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.