Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4873
Title: Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en Ziekteverzuim
Other Titles: Moderation of the Big Five Personality Factors on the Relationship between being Mobbed at Work and Physical Health Complaints and Absenteeism
Authors: Populaire, Hans
Keywords: gepest worden
persoonlijkheid
gezondheid
ziekteverzuim
Issue Date: 16-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Achtergrond. Pesterijen op het werk zijn wijdverspreid en kunnen zeer negatieve gevolgen hebben, zowel voor het slachtoffer als voor de organisatie waarvoor het slachtoffer werkt. Doel. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verwerven in de modererende invloed van de Big Five persoonlijkheidsfactoren, op de relatie tussen gepest worden op het werk en lichamelijke gezondheidsklachten en ziekteverzuim. Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Er is gebruik gemaakt van cross-sectioneel e-mail vragenlijstonderzoek. De onderzoekspopulatie bestaat uit 18 tot 65-jarige medewerkers van Vlaamse overheidsinstellingen. Voor het werven van de respondenten wordt gebruik gemaakt van een selecte steekproef van overheidsinstellingen op basis van vrijwillige reactie. In totaal hebben 11 van de 470 benaderde overheidsinstellingen (2.3%) deelgenomen aan dit onderzoek. Van de 2650 benaderde medewerkers hebben 1085 medewerkers (41%) de vragenlijst online of schriftelijk ingevuld. Meetinstrumenten. Pesterijen zijn gemeten met de Negative Acts Questionnaire (NAQ, Einarsen & Raknes, 1997), de Big Five persoonlijkheidsfactoren met de NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI, Costa & McCrea, 1992), lichamelijke gezondheidsklachten met de Vragenlijst Onderzoek Ervaren Gezondheid (VOEG, Joosten & Drop, 1987) en ziekteverzuim met één item uit de Vragenlijst Organisatiestress-D (VOS-D, Bergers, Marcelissen & De Wolff, 1986). Resultaten. Er is een positief verband tussen de mate van werkgerelateerde pesterijen en lichamelijke gezondheidsklachten van gepesten. Naarmate werknemers vaker werkgerelateerd worden gepest, ervaren zij meer lichamelijke gezondheidsklachten. De Big Five persoonlijkheidsfactoren modereren deze relatie niet. Verder is er een positief verband tussen de mate van persoonsgerelateerde pesterijen en het ziekteverzuim van gepesten. Naarmate werknemers vaker persoonsgerelateerd worden gepest, neemt het aantal verzuimdagen toe. Enkel de persoonlijkheidsfactor openheid modereert deze relatie. Deze relatie is tegengesteld aan de verwachting sterker voor werknemers die hoog scoren op openheid. Conclusie. Pesterijen op het werk hebben een negatieve invloed op zowel de lichamelijke gezondheid als het ziekteverzuim van gepesten. De invloed van Big Five persoonlijkheidsfactoren op beide relaties is echter minder groot dan in dit onderzoek verwacht werd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4873
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Populaire_2012.pdf76.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.