Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4874
Title: De invloed van Faalangst en Neuroticisme op Percepties van Rechtvaardigheid bij Sollicitanten
Other Titles: The Influence of Anxiety and Neuroticism on Justice Perceptions among Applicants
Authors: Ranselaar, Miranda
Keywords: zelfgerefereerde faalangst
andergerefereerde faalangst
neuroticisme
rechtvaardigheidspercepties
Issue Date: 16-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek is gebaseerd op meerdere theoretische modellen omtrent faalangst, persoonlijkheid en rechtvaardigheid. Onderzocht is de invloed van faalangst en neuroticisme op rechtvaardigheidsperpecties van sollicitanten en het mediërend effect van faalangst in de relatie tussen neuroticisme en rechtvaardigheidspercepties. Participanten waren sollicitanten die deelnamen aan een assessment- of development center bij een landelijke werkend werving- en selectiebureau. Gebruikte vragenlijsten waren The Justice Measure van Colquitt (2001), de SOAQ (Proost, Derous, Schreurs, Hagtvet, & De Witte, 2008) en de NEO-FFI (Hoekstra, Ormel & De Fruyt, 1996). De hypotheses werden getoetst met regressieanalyses. De resultaten toonden aan dat andergerefereerde faalangst sterker negatief gerelateerd was aan interpersoonlijke en informationele rechtvaardigheid dan zelfgerefereerde faalangst. Neuroticisme was gerelateerd aan zowel zelf- als andergerefereerde faalangst. Er was geen samenhang tussen neuroticisme en rechtvaardigheidspercepties en ook was er geen mediërend effect van faalangst in de relatie tussen neuroticisme en rechtvaardigheidspercepties gevonden. Tekortkomingen in het onderzoek waren de gebruikte subjectieve data verzamelingsmethodes en dat slechts het persoonlijkheidskenmerk neuroticisme werd onderzocht. Verder onderzoek wordt aanbevolen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4874
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Ranselaar_2012.pdf15.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.