Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4875
Title: Zingeving, Consciëntieusheid, Bevlogenheid en Herstelbehoefte: een Cross-sectioneel Vragenlijstonderzoek onder Politieagenten
Other Titles: Fulfilment, Conscientiousness, Engagement and Need for Recovery, a Cross-sectional Survey among Police Officers
Authors: Ross, Marijke
Keywords: consciëntieusheid
zingeving
herstel
bevlogenheid
politie
geslacht
Issue Date: 16-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Doel van dit cross-sectionele vragenlijstonderzoek onder Nederlandse politieagenten was te onderzoeken of zingeving en consciëntieusheid – twee aspecten van autonome motivatie – kunnen worden beschouwd als persoonlijke hulpbronnen volgens de COR-theorie, en of bevlogenheid medieert tussen zingeving en consciëntieusheid enerzijds en herstelbehoefte anderzijds. Voor beide predictoren werd een indirect effect gevonden op herstelbehoefte via bevlogenheid. Zingeving correleerde negatief met herstelbehoefte, maar consciëntieusheid niet. Een aanvullende analyse liet zien dat geslacht dit verband tussen consciëntieusheid en herstelbehoefte modereert. Conclusie: Zingeving kan worden beschouwd als een persoonlijke hulpbron, maar consciëntieusheid heeft in dit onderzoek geen gunstig effect op herstelbehoefte.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4875
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Ross_2012.pdf32.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.