Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4876
Title: Werkbevlogenheid bij Wethouders: De Bijdrage van Zingeving en Veerkracht en de Rol van Werkdruk en Emotionele Werkstressoren
Other Titles: Work Engagement of Municipal Executive Councillors: Existential Fulfilment, Resilience and the Role of Workload and Emotional Work-Demands
Authors: Schaap, Nelleke
Keywords: JD-R-model
werkbevlogenheid
zingeving
veerkracht
wethouder
gemeente
werkdruk
emotionele werkstressoren
Issue Date: 16-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Doel. Deze studie beoogt bij te dragen aan de kennis over persoonlijke hulpbronnen als voorspellers van werkbevlogenheid, en de rol van enkele persoonlijke hulpbronnen die door training beter benut kunnen worden, te onderzoeken. Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Alle 1.069 wethouders van de gemeenten die het e-mailadres van iedere wethouder vermeldden op de website van de gemeente werden per e-mail uitgenodigd voor een online survey. De respons (38%) bestond uit 322 mannen (79%) en 85 vrouwen (21%) met een gemiddelde leeftijd van 54.3 jaar (SD = 8.6) (N = 407). Meetinstrumenten. Werkbevlogenheid werd gemeten met de Utrechtse Bevlogenheidschaal [UBES] (Schaufeli & Bakker, 2003), zingeving met de Existential Fulfilment Scale [EFS] (Loonstra, Brouwers, & Tomic, 2009) en veerkracht met de Connor-Davidson Resilience Scale [CD-RISC] (Campbell-Sills & Stein, 2007). Werkdruk en emotionele werkstressoren werden gemeten met de schalen voor Werktempo en Werkhoeveelheid en voor Emotionele Werkeisen uit de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid [VBBA] (Van Veldhoven, De Haan, & Vethman, 2002). Resultaten. Er werden zwakke effecten van zingeving en veerkracht op werkbevlogenheid gevonden (p < .001). Conclusie. De hoofdeffecten van het JD-R-model werden bevestigd voor de persoonlijke hulpbronnen zingeving en veerkracht bij wethouders in Nederland. De praktische relevantie is de mogelijkheid om wethouders met training en coaching te ondersteunen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4876
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Schaap_2012.pdf15.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.