Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4877
Title: Positieve Psychologie en Het Job Demands-Resources Model, Het Effect van Rechtvaardigheid en Psychologisch Kapitaal
Other Titles: Positiv Psychology and the Job Demands-Resources Model, the Influence of Justice and Psychological Capital
Authors: Smit, Ingrid
Keywords: rechtvaardigheid
psychologisch kapitaal
positieve psychologie
job demands-resources model
(werk)stress
Issue Date: 16-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Werkgevers willen het beste uit hun medewerkers halen blijkens hun toenemende belangstelling voor positieve psychologie. Tegelijkertijd veronachtzamen zij de impact van (on)rechtvaardigheid. Met het job demands-resources (JD-R) model als leidraad werd in een veldexperiment de impact van rechtvaardigheid en psychologisch kapitaal (PsyCap) op stress en bevlogenheid onderzocht. Het 2 x 2 experiment bestond uit een scenariostudie waarin interactionele rechtvaardigheid en werkdruk werden gemanipuleerd en waaraan 88 respondenten deelnamen. Lineaire regressie toonde significante hoofdeffecten van (on)rechtvaardigheid op de energetische en de motivationele route van het JD-R model. PsyCap werkte niet als moderator, maar toonde eveneens hoofdeffecten. Naast beperkingen luidt de conclusie dat rechtvaardigheid en PsyCap een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een gezondere, productievere werkomgeving met het JD-R model als aanknopingspunt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4877
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Smit_2012.pdf11.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.