Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4879
Title: Effecten van Rechtvaardigheid en Sociale Steun op de Motivatie bij Jongeren
Other Titles: The effects of justice and social support on motivation of adolescents
Authors: Sobczak - Zinzen, Gemelle
Keywords: interactionele rechtvaardigheid
sociale steun
intrinsieke motivatie
extrinsieke motivatie
studie motivatie
vroegtijdige schooluitval
Issue Date: 16-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze studie werd de invloed van ervaren rechtvaardigheid op school en sociale steun in de thuissituatie op de studiemotivatie van studenten onderzocht. Het doel van deze studie was om meer inzicht te krijgen in de determinanten van studiemotivatie en zo een bijdrage te leveren aan het terugdringen van vroegtijdige schooluitval. Aan het onderzoek hebben 188 leerlingen van een scholengemeenschap deelgenomen door het invullen van een vragenlijst. De resultaten laten zien dat een gevoel van rechtvaardig behandeld te worden een positieve bijdrage levert aan de motivatie van de studenten. Ook sociale steun levert een bijdrage aan de motivatie. In beide gevallen blijkt zowel de intrinsieke motivatie als de extrinsieke motivatie toe te nemen. Sociale steun blijkt geen modererend effect te hebben op de relatie tussen rechtvaardigheid en motivatie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4879
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Sobczak_2012.pdf9.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.