Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4881
Title: De Relatie tussen de Self-efficacy, het Self-esteem en het Behoud van Gezondheid bij Jongeren met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom
Other Titles: The Relationship between Self-efficacy, Self-Esteem and the Preservation of Health in Adolescents with Chronic Fatigue Syndrome
Authors: Berger, Goos
Keywords: Chronic fatigue syndrome
self-efficacy
self-esteem
Issue Date: 17-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Voor patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is aangetoond dat cognitieve gedragstherapie (CGT) de meest effectieve behandeling is. Het is echter onduidelijk welke factoren het effect van een CGT interventie bepalen. Mogelijk dat een verandering van cognities een werkzame factor van CGT is. De begrippen self-efficacy en self-esteem worden vaak genoemd bij verandering van cognities. In de literatuur wordt aangetoond dat er een relatie is tussen de mate van self-efficacy en de ernst van de klachten en de verlaagde self-esteem voorafgaand aan een interventie van CVS patiënten. De vraag is of self-efficacy en self-esteem ook een rol kunnen spelen in het behoud van het effect dat door de interventie wordt behaald. Het doel van dit onderzoek is om een voorspellende waarde aan te tonen tussen de mate ( of de vooruitgang) van de self-efficacy en het self-esteem direct na de interventie en het behoud van de gezondheid één jaar na het beëindigen van de interventie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4881
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Berger_2012.pdf221.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.