Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4884
Title: Het Effect van Objectieve Indicatoren op Kwaliteit van Leven bij Mensen met een Verstandelijke Beperking
Other Titles: The Effect of Objective Indicators on Quality of Life at People with Intellectual Disabilities
Authors: de Geus, Karin
Keywords: verstandelijke beperking
Kwaliteit van Leven
objectieve indicatoren
subjectief welbevinden
Issue Date: 17-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Met het veranderen van de visie op verstandelijke beperking, is sinds de jaren 60 het begrip ‘Kwaliteit van Leven’ belangrijk geworden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit maatschappelijk perspectief zijn mensen met een verstandelijke beperking fundamenteel gelijkwaardig en hebben zij gelijke rechten. Hierdoor mag de Kwaliteit van Leven van mensen met een verstandelijke beperking, niet los gezien worden van de Kwaliteit van Leven ten opzichte van mensen zonder verstandelijke beperking. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen objectieve indicatoren en subjectief welbevinden van Kwaliteit van leven bij mensen met een verstandelijke beperking ten opzichte van mensen zonder verstandelijke beperking, is er een relatie tussen objectieve indicatoren en subjectief welbevinden en is deze relatie anders voor mensen met een verstandelijke beperking ten opzichte van mensen zonder verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking bleken lager te scoren op de objectieve indicatoren en het subjectief welbevinden van Kwaliteit van Leven ten opzichte van mensen zonder verstandelijke beperking. De hiërarchische lineaire regressieanalyse toont aan dat zowel beperking als objectieve indicatoren een significant effect hebben op het subjectief welbevinden. Kwaliteit van Leven werd voor een groot deel (R² = .69) verklaard door beperking en de objectieve indicatoren (Persoonlijke Ontwikkeling, Zelfbepaling, Interpersoonlijke Relaties, Sociale Inclusie, Rechten , Emotioneel Welbevinden, Lichamelijk Welbevinden en Materieel Welbevinden). Een effect van beperking in de relatie tussen objectieve indicatoren en subjectief welbevinden kon niet worden aangetoond. Geconcludeerd is dat mensen met een verstandelijke beperking lager scoren op de objectieve indicatoren en het subjectief welbevinden van Kwaliteit van Leven en dat het subjectief welbevinden voor een groot deel wordt verklaard door beperking en objectieve indicatoren. Het effect is echter niet sterker voor mensen met een verstandelijke beperking ten opzichte van mensen zonder verstandelijke beperking. Dit onderzoek eindigt met de beperkingen van dit onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4884
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Geus_de_2012.pdf91.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.