Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4889
Title: Herkenning van Emotionele Gelaatsuitdrukkingen onder Gewelddadige Criminelen. Wie Bepaalt, Wie Betaalt?
Other Titles: Facial Affect Recognition among Violent Offenders. Who’s Dominant, Who’s Submissive?
Authors: Hobo, Liesbeth
Keywords: agressiviteit
antisociaal gedrag
emotieherkenning
strategische overwegingen
sociale informatie
Issue Date: 17-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In onderzoek naar de aard en oorsprong van antisociaal gedrag krijgt het door neurobiologische disfunctie veroorzaakte onvermogen emotionele expressies te herkennen ruime aandacht. De verstoorde verwerking en herkenning van angstige gelaatsuitdrukkingen wordt gezien als een discriminerende factor tussen antisocialen en normalen. Vraag is echter, of het gewicht van neurobiologische informatieverwerking andere potentiële invloeden op angstherkenning domineert. Daarnaast is de aard van de door misinterpretatie ontstane vertekening, de bias, en de directe invloed van agressiviteit van de onderzochten op de herkenning van emotionele gelaatsuitdrukkingen tot op heden beperkt onderzocht. Het doel van dit onderzoek is bij te dragen (1) aan de discussie over herkenning van emotionele gelaatsuitdrukkingen als discriminerende factor tussen een antisociale populatie en normalen, en over angstherkenning als potentiële voorspeller van antisociaal gedrag, (2) aan de kennis over de aard van de gesignaleerde bias, (3) aan de kennis over de aard van de relatie tussen zelfgemelde agressiviteit en herkenning van angstige, blijde, boze en neutrale gelaatsuitdrukkingen en over de invloed van de sexe van de expressor op genoemde factoren. In de high-security gevangenis ‘Nieuw Vossenveld’ te Vught is onderzoek gedaan naar de relatie tussen emotieherkenning en antisociaal gedrag. Negenenvijftig gedetineerden zijn geïncludeerd als ‘antisocialen’, onderverdeeld in ‘Violent Offenders’ (gewelddadig, n = 41) en ‘Non-Violent Offenders’ (niet-gewelddadig, n = 18). Zevenenvijftig cursisten van de vakopleiding voor de bouw ‘SBH’ te ’s-Hertogenbosch namen deel als controles, ‘normalen’, onderverdeeld in ‘Controles, Blanco Strafblad’ (n = 46) en ‘Controles met Strafblad’ (n = 11). De groepen kwamen overeen in sexe (m), leeftijd (18-24 jaar) en socio-economische achtergrond. Het onderzoek betreft een post-test only control group design, met eenmalige metingen achteraf. Agressiviteit is gemeten met de Agressie Vragenlijst (AVL, Meesters et al., 1996). Herkenning van bange, blijde, boze en neutrale gelaatsuitdrukkingen is onderzocht met de Degraded Affect Recognition task (DAR, Van ’t Wout et al., 2004). De ‘Violent Offenders’ maakten minder fouten dan ‘Controles, Blanco Strafblad’ in de herkenning van bange (vrouwen)gezichten, in herkenning van blijde (mannen)gezichten en in de herkenning van boze gelaatsuitdrukkingen. De misinterpretaties leidden bij alle groepen tot meer positieve dan negatieve bias, m.n. door meer positieve vertekening in de interpretatie van emotionele gelaatsuitdrukkingen van vrouwen. De negatieve bias was bij ‘Violent Offenders’ minder dan bij ‘Controles, Blanco Strafblad. Tussen agressiviteit en herkenning van blijde (mannen)gezichten bestond een direct positief verband. Tussen agressiviteit en de herkenning van bang, boos of neutraal bestond geen verband. De bevindingen duiden erop, dat in de specifieke hiërarchische context van de gevangenis, waar gericht zijn op exploitatie een belangrijk kenmerk is, naast de neurobiologische (dis)functie, strategische overwegingen mogelijk een belangrijke rol spelen in de beoordeling van de betekenis van emotionele gelaatsuitdrukkingen. Dit zou betekenen, dat angstherkenning als zodanig, buiten de speciale context waarin deze zich voordoet, minder valide is als potentiële voorspeller van antisociaal gedrag. In vervolgonderzoek naar de relatie emotieherkenning en antisociaal gedrag verdienen de betekenis van emotionele expressies als sociale informatie en de context die deze betekenis beïnvloedt alsook de directe invloed van agressiviteit op herkenning van blijde gelaatsuitdrukkingen meer aandacht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4889
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Hobo_2012.pdf241.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.