Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4890
Title: De Relatie tussen Persoonlijkheidskenmerken en Body Mass Index bij Jongeren van 15 tot 25 Jaar
Other Titles: The Association Between Personality Characteristics and Body Mass Index among Adolescents between 15 and 25 years Old
Authors: de Jonge-Kleppe, E.J.
Keywords: BMI
overgewicht
persoonlijkheidskenmerken
adolescenten
neuroticisme
extraversie
consciëntieusheid
impulsiviteit
Issue Date: 17-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Overgewicht is een van de belangrijkste gezondheidsproblemen in Nederland. Er is eerder onderzoek gedaan naar de oorzaken. Mogelijk zou er verband kunnen bestaan tussen persoonlijkheidskenmerken en overgewicht. Er zijn onderzoeken gedaan onder kinderen en volwassenen, maar er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan onder jongeren en in de meeste onderzoeken zijn er weinig mannelijke deelnemers. De vraag is of het verband tussen persoonlijkheidskenmerken en de Body Mass Index (BMI) wordt gemodereerd door sekse. Het doel van dit onderzoek is om het inzicht te vergroten in de associatie tussen persoonlijkheidskenmerken en de hoogte van de BMI bij Nederlandse jongeren tussen de 15 en 25 jaar en de modererende rol van sekse hierin na te gaan. De respondenten zijn 150 personen, 80 vrouwen en 70 mannen, studenten van het Hoornbeeck College te Rotterdam, een regionaal opleidingscentrum. Uit vier opleidingssectoren, Economie en Handel, Welzijn, Gezondheidszorg en Techniek, is een aantal klassen benaderd voor dit onderzoek. De studenten waren ten tijde van het onderzoek tussen de 15 en 21 jaar oud. Bij de respondenten werden de scores vastgesteld op de betreffende persoonlijkheidkenmerken, lengte en gewicht om de associatie tussen de persoonlijkheidskenmerken en de BMI te kunnen onderzoeken. Voor het vaststellen van de score op de persoonlijkheidskenmerken neuroticisme, extraversie en consciëntieusheid is de Neuroticisme Extraversie Openheid Five Factor Inventory (NEO-FFI) (Costa & McCrae, 1989/1992) gebruikt. Voor het vaststellen van de score op het persoonlijkheidskenmerk impulsiviteit is gebruik gemaakt van de Adolescenten Temperament Lijst (ATL) (Feij & Kuiper, 1984). Voor het vaststellen van de lengte en het gewicht is voor alle personen dezelfde meetlat en dezelfde weegschaal gehanteerd. Meten en wegen is gedaan volgens het Jump-In protocol (Jurg et al., 2005). De lengte en het gewicht zijn gebruikt om de BMI te berekenen: gewicht in kilogrammen/(lengte in meters * lengte in meters). Regressieanalyses tonen geen significantie associaties aan tussen de afzonderlijke persoonlijkheidsfactoren neuroticisme, extraversie, consciëntieusheid en impulsiviteit en de hoogte van de BMI (indien ≥ 19), ook niet na correctie voor leeftijd en sekse. Hoewel er net geen significant negatief verband is tussen de mate van consciëntieusheid en hoogte van de BMI, is er wel sprake van een trend. Bij geen van de persoonlijkheidskenmerken is modererende invloed van sekse vastgesteld. In tegenstelling tot eerder onderzoek onder andere leeftijdscategorieën kan bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar geen significant verband worden aangetoond tussen de score op persoonlijkheidsfactoren en de hoogte van de BMI, ook niet na correctie voor leeftijd en sekse. De negatieve associatie tussen consciëntieusheid en de BMI is net niet significant, maar wijst op een trend. De modererende rol van sekse is bij geen van de persoonlijkheidkenmerken aangetoond. Door middel van longitudinaal onderzoek kan de invloed van proximale en distale determinanten op de associatie tussen de persoonlijkheidsfactoren en de hoogte van de BMI onderzocht worden, evenals de mate waarin deze invloeden gedurende het leven (significant) veranderen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4890
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Jonge-Kleppe_de_2012.pdf69.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.