Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4891
Title: De Mediërende Rol van Zelfwaardering en Eigen Effectiviteitverwachting op de Relatie tussen Sociale Steun, Kinderwens en Seksdrive
Other Titles: The Mediating Role of Self-Esteem and Self-Efficacy on the Relationship between Social Suppport, the Wish to have a Child and Sex Drive
Authors: van ’t Klooster, M.M.
Keywords: sociale steun
zelfwaardering
eigen effectiviteitverwachting
seksdrive
kinderwens
Issue Date: 17-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Om als mensheid te kunnen voortbestaan moeten mensen zich voortplanten. Binnen de evolutionaire psychologie bestaat veel literatuur met betrekking tot voortplanting over partnerkeuze en seksdrive. Opvallend is dat daarbij de wens tot voortplanting, de kinderwens, als vanzelfsprekend wordt aangenomen, zonder dat deze expliciet genoemd wordt. Echter niet iedereen heeft een (even sterke) kinderwens. Ook seksdrive wordt niet enkel gevoed door de wens zich voort te planten. Verlangen naar seksuele activiteit is een doel op zichzelf. Volgens de cognitieve theorie hangt een hogere sociale status samen met een hogere zelfwaardering en eigen effectiviteitverwachting. De sociometrie theorie relateert zelfwaardering aan de relatieve positie van de persoon naast anderen. Een hoge sociale status geeft meer rechten op sociale steun. Een lage zelfwaardering motiveert tot onderdanig gedrag om bedreigingen van ‘hoger geplaatsten’ te vermijden. De verwachting is dat dit gevolgen heeft voor de seksdrive en de kinderwens. In dit onderzoek worden verwachte sociale steun, zelfwaardering en eigen effectiviteitverwachting gerelateerd aan zowel kinderwens als seksdrive. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de mediërende rol van zelfwaardering en eigen effectiviteitverwachting bij de samenhang tussen enerzijds verwachte sociale steun en anderzijds kinderwens en seksdrive. Daarnaast is het doel inzicht te krijgen in de relatie tussen kinderwens en seksdrive.Er worden geen mediatie effecten gevonden van zelfwaardering en eigen effectiviteitverwachting op de relatie tussen verwachte sociale steun en seksdrive of kinderwens. Ook wordt er geen relatie gevonden tussen kinderwens en seksdrive. Enkel wordt een verband gevonden tussen de verwachte sociale steun en zelfwaardering en verwachte sociale steun en eigen effectiviteitverwachting seksdrive. Weinig van de verwachte verbanden zijn gevonden. Kanttekeningen zijn dat de onderzoeksgroep (te) klein is en niet representatief. Daarnaast is de validiteit van een aantal constructen zwak.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4891
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Klooster_van_t_2012.pdf21.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.