Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4892
Title: De Effecten van Persoonlijke en Telefonische Coaching op Stoppen met Roken en de Modererende Invloed van Motivatie en Sociaal Economische Status bij patiënten met een Coronaire Hartziekte
Other Titles: The Effects of Personal and Telephone Coaching on Smoking Cessation and the Moderating Influence of Motivation and Socioeconomic Status in Patients with Coronary Heart Disease
Authors: Kuiken, Greetje
Keywords: coronaire hartziekte
stoppen met roken
risicogroepen
laag sociaal economische status
motivatie
telefonische coaching
persoonlijke coaching
Issue Date: 17-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Roken wordt gezien als belangrijkste veranderbare risicofactor voor coronaire hartziekten. Hoewel stoppen met roken (SMR) het risico op een nieuw hartinfarct met 50% vermindert, blijft één op zes patiënten roken. Het merendeel doet kort na een coronair incident een spontane stoppoging maar valt binnen enkele maanden terug in het oude rookgedrag. Gebruikelijke zorg om hartpatiënten te ondersteunen bij SMR blijkt vaak niet voldoende intensief en effectief. In dit onderzoek werden de effecten van twee intensieve interventies onderzocht: persoonlijke (PC) en telefonische coaching (TC) in combinatie met nicotine pleisters. Daarnaast werd onderzocht of sociaal economische status (ses) en motivatie om te stoppen met roken de relatie tussen conditie en SMR modereren. Op basis van literatuuronderzoek werd verwacht dat patiënten met lage ses vooral profiteren van PC en patiënten met hoge stopmotivatie meer van TC. Er zijn aanwijzingen voor vergelijkbare effectiviteit van de twee experimentele interventies op PPA en CA, hoewel minimaal. Om de effecten van de interventies te versterken moet er in de interventies mogelijk meer aandacht zijn voor het volhouden van SMR en terugvalpreventie. Het aanbieden van (telefonische) nazorg kan patiënten blijvend ondersteunen bij hun stoppoging. Daarnaast is NVT mogelijk voor alle patiënten die willen stoppen een waardevolle aanvulling. Er zou nader bekeken dienen te worden in hoeverre patiënten de interventies helemaal hebben ondergaan (adherence) en of de mate van adherence van invloed is op het effect. Vanwege het effect van zowel PC als TC op patiënten met een lage ses, zou voor deze groep onderzocht kunnen worden of een combinatie van PC/ TC sterkere effecten op SMR geeft.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4892
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Kuiken_2012.pdf49.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.