Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4893
Title: Kwaliteit van Leven van Partners van Borstkankerpatiënten: Literatuuronderzoek en Kwalitatief Onderzoek
Other Titles: Quality of Life for Partners of Breast Cancer Patients: Literature Research and Qualitative Analysis
Authors: Lagerweij-Kersbergen, Sylvia
Keywords: Breast cancer
Partner
Quality of life
Quality of sex life
Motivation
Coping
Issue Date: 17-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Een vrouw heeft een kans van 1 op 8 om de ziekte ooit te krijgen (Wereld Kanker Onderzoek Fonds, n.d.). De kans op overleving is de laatste jaren gestegen. Het is van belang dat patiënten én degene die met hen samenleven om kunnen gaan met het veranderde levensperspectief. De vraag is welke factoren kunnen bijdragen aan een goede kwaliteit van leven van partners van borstkankerpatiënten. Het doel van dit onderzoek is na te gaan hoe de kwaliteit van leven van partners van vrouwen met borstkanker is. De Reïnforcement Sensitivity Theorie (RST) van Gray (1982) dient als theoretische basis voor het verklaren van de factoren die leiden tot een verhoging van kwaliteit van leven van de partner. Er zijn tien respondenten geworven via een schriftelijke oproep die in het Rijnland ziekenhuis, een huisartsenpraktijk en een fysiopraktijk in Alphen aan den Rijn plaatsvond. De respondenten waren allen mannelijke partners en hadden zich vrijwillig aangemeld. Eenmalig werd een interview afgenomen met semi-gestructureerde open vragen en een vragenlijst naar algeheel welbevinden om de kwaliteit van leven te beoordelen. Om het algeheel welbevinden van de partners te meten is de 12-Item Short-Form Health Survey (SF-12) van Ware, Kosinsky & Keller (1996) gebruikt. Daarnaast zijn nieuwe vragen ontwikkeld en getest voor het semi-gestructureerde interview om te onderzoeken of de kwaliteit van leven van partners is aangetast door de levensgebeurtenis en zo ja, wat hiervoor verantwoordelijk is. Resultaten. Veel partners gaven aan dat ’kanker’ tijdens de diagnose en behandelingen de angst voor doodgaan oproept. Sommige contacten verdiepten zich en andere contacten werden minder of hielden op te bestaan. Na de behandelingen konden de meeste activiteiten door de partners weer opgepakt worden. De partners gaven aan geen verandering in seksuele tevredenheid te ondervinden en hebben energieverlies en borstoperaties van hun vrouw geaccepteerd. Er zijn een aantal partners die de informatie en ondersteuning vanuit het ziekenhuis onvoldoende vonden en zij verwachtten meer persoonlijke begeleiding door een arts of verpleegkundige en of een groepsbijeenkomst in de vorm van lotgenotencontact. In het algemeen beoordeelden de partners hun gezondheid, enkele jaren na de diagnose, goed, zeer goed of uitstekend en vinden zij dat de borstkanker van hun vrouw hun eerder positieve dan negatieve kanten hebben opgeleverd omdat zij bewuster zijn gaan leven. Angst en moeheid leiden tot minder kwaliteit van leven bij partners en enthousiasme en tevredenheid leiden tot meer kwaliteit van leven bij partners. Borstamputatie bleek geen aversieve stimulus voor remming in seksuele handelingen. Communicatie tussen arts en partner blijkt heel belangrijk voor de partner om de levensgebeurtenis borstkanker te kunnen verwerken. Adequate informatie over de ziekte zou tot minder angst en een betere verwerking kunnen leiden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4893
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Lagerwei_2012.pdf37.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.