Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4894
Title: Het Effect van Emotionele Disclosure en het Hebben van Geheimen op de Gepercipieerde Fysieke en Mentale Gezondheid
Other Titles: Emotional Self-Disclosure, Keeping Secrets and its Effect on Perceived Physical and Mental Health
Authors: Lange-Reijerkerk, Linda
Keywords: disclosure
geheimen
mentale gezondheid
fysieke gezondheid
Issue Date: 18-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Sinds lange tijd bestaat er consensus over het bestaan van verbanden tussen emotionele disclosure en zowel de fysieke- als mentale gezondheid. Dit verband wordt tevens verondersteld met betrekking tot het hebben van geheimen. In huidig onderzoek wordt getracht met inbreng van moderatoren meer zicht te krijgen in de determinanten die van invloed zijn op de gestelde relaties. Huidig onderzoek beoogt meer inzicht te genereren in de effecten van emotionele disclosure en het hebben van geheimen op de fysieke en mentale gezondheid. Daarbij is het van belang te weten wanneer deze effecten variĆ«ren, danwel aan- of afwezig zijn. Respondenten zijn geworven middels diverse academische discussiefora en sociale netwerksites. De totale responsgroep bestond uit 151 respondenten, waarvan 72% vrouw en 28% man. De leeftijd van de respondenten lag tussen de 18 en 62 jaar, de gemiddelde leeftijd was 36,6 jaar (SD = 11.8). Huidig onderzoek betreft een survey-onderzoek. Respondenten vulden online een vragenlijst in. Voor dit onderzoek werd een vragenlijst vervaardigd die bestaat uit delen van de Symptom Checklist -90 (SCL-90; Arrindel & Ettema, 1975; 1986; 2003), delen van de Self-Disclosure Index (SDI; - Miller, Berg & Archer, (1983), en om het hebben van geheimen te meten werd een definitie overgenomen van Frijns, Finkenauer, Vermulst en Engels (2005). Een significant positief verband is gevonden voor de relatie tussen emotionele disclosure en de mentale en fysieke gezondheid. Een significant negatief verband werd gevonden voor de relatie tussen geheimen en de gezondheid, waarbij zwaarte van de geheimen dit verband modereert. Geconcludeerd is dat meer emotionele disclosure in verband staat tot een verbeterde mentale- en fysieke gezondheid. Een omgekeerd verband is gevonden voor het hebben van geheimen. Het hebben van meer minder zware geheimen wordt gerelateerd aan een betere gezondheid. Aanbevolen interventies wijzen in de richting van gespreksgroepen die emotionele disclosure ten doel stellen alsmede verder longitudinaal onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4894
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Lange_2012.pdf17.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.