Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4895
Title: Morele reacties op justitiële dwalingen: Bescherming van morele waarden en de rol van hechtingsstijl
Other Titles: Moral reactions to judicial errors: Preserving sacred values and the role of attachments style.
Authors: Oomens, Patrick
Keywords: justitiële dwalingen
Value Protectie Model
morele waarden
hechtingsstijl
Issue Date: 18-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In een toepassing van het Value Protectie Model van Skitka (2002) op vermeende justitiële dwalingen werden in een experimentele vignetstudie de hypothesen onderzocht of een conditie van sterke overtreding van morele waarden tot meer woede (hypothese 1) en wantrouwen (hypothese 2) zouden leiden dan een conditie van zwakke overtreding (controleconditie). Tevens werd de vraag gesteld of deelnemers, gekenmerkt door een onveilige hechtingsstijl (angstig, gepreoccupeerd en vermijdend), sterker met morele woede en wantrouwen zouden reageren op een sterke vs. zwakke overtreding van morele waarden dan deelnemers met een veilige hechtingsstijl (moderatiehypothesen 3en 4). De deelnemers (N = 97), geworven via internet, kregen een fictief krantenbericht te lezen over een al dan niet gerechtelijke dwaling, waarna ze verschillende vragenlijsten moesten invullen. MANOVA gaf geen ondersteuning voor hypothesen 1 en 2. De moderatiehypothesen 3 en 4 werden eveneens niet ondersteund. Wel werd een moderatie-effect gevonden van de veilige hechtingsstijl op de afhankelijke variabele vertrouwen in autoriteiten in de zwakke schendingsconditie van morele waarden. Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen om een grotere steekproef te nemen en het vignet beknopter en eenvoudiger te presenteren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4895
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Oomens_2012.pdf33.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.