Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4896
Title: Therapietrouw aan coaching en nicotinepleisters bij hartpatiënten in hun poging te stoppen met roken
Other Titles: Adherence to coaching and nicotine replacement by heart disease patients in their attempt to stop smoking
Authors: Queré-Rüsse, Antje
Keywords: therapietrouw
stoppen met roken
persoonlijke of telefonische coaching
nicotine vervangende pleisters
Issue Date: 18-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten is het roken. Daarom is het belangrijk dat er interventies worden ontwikkeld en gebruikt om mensen te motiveren en te helpen bij het stoppen met roken. Belangrijk daarbij is dat de patiënt de aangeboden interventies ook volgt en afmaakt, ofwel therapietrouw is. Dit onderzoek beoogde na te gaan in hoe verre patiënten therapietrouw waren aan verschillende behandelmethoden bij het stoppen met roken, namelijk persoonlijke coaching (PC), telefonische coaching (TC) en het gebruik van nicotinevervangende pleisters (NRT). Gekeken werd of therapietrouw voorspeld kon worden uit verschillende demografische en persoonlijkheidsfactoren, maar ook uit sociaal cognitieve factoren als eigen-effectiviteit, intentie en sociale invloed. Bij beide vormen van coaching zijn even veel therapietrouw te zien. Kijkend naar alleen de TC coaching, zijn type-D respondenten meer therapietrouw. Kijkend naar PC-coaching zijn mensen die op de voormeting nog roken minder therapietrouw. Voor therapietrouw aan NRT-gebruik werden geen significante voorspellers gevonden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4896
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Queré-Rüsse_2012.pdf50.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.