Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4897
Title: Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Fysieke Activiteit bij Ouderen
Other Titles: Main Effects and Mediators of a Tailored Environmental Physical Activity Intervention for Older Adults
Authors: Sligchers, Ed
Keywords: fysieke activiteit
omgeving
interventie
ouderen
mediators
Issue Date: 18-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Mensen worden steeds ouder, maar dat gaat vaak gepaard met gezondheidsproblemen en dientengevolge een verlaging van de kwaliteit van leven. Een belangrijke determinant ter voorkoming van gezondheidsproblemen vormt voldoende fysieke activiteit. In eerder onderzoek bleek een toegenomen perceptie van de beweegmogelijkheden in de omgeving positief samen te hangen met fysieke activiteit. In een vorig project (Actief Plus) bleken interventies effectief in het verhogen van fysieke activiteit doch verdere verbetering en een groter bereik van risicogroepen was wenselijk. Onderhavige studie had als doel om de effecten op het beweeggedrag van een verbeterde interventie te onderzoeken. Extra aandacht werd daarbij besteed aan de effecten van het toevoegen van omgevingsinformatie op maat en mogelijke mediators die daarbij een rol zouden kunnen spelen. Interventies zijn effectief gebleken in het bevorderen van fysieke activiteit bij oudere volwassenen. Gezien de directe effecten op de afhankelijke fysieke activiteit blijken zowel omgevingsspecifieke- als algemene- eigen-effectiviteit en in minder mate omgevingsspecifieke attitude ‘veilig’ samen te hangen met fysieke activiteit. Met verdere verbetering van interventies zou winst te behalen zijn als deze variabelen ook direct door de interventie te beïnvloeden zijn.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4897
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Sligchers_2012.pdf40 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.