Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4898
Title: Mediëert Motivatie van de Adolescent tot Deelname aan Fysieke Activiteiten het Verband tussen de Invloed van de Ouders en het Beweeggedrag van de Adolescent?
Other Titles: Does Motivation of the Adolescent to Participate in Physical Activities mediate the Association between the Influence of Parents on the Movement of the Adolescent?
Authors: Smets, Kristel
Keywords: Zelfdeterminatie Theorie
beweging
fysieke activiteiten
ouders
ouderschapstijl
motivatie
Issue Date: 18-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In Europa veroorzaken de gevolgen van fysieke inactiviteit jaarlijks 600.000 doden. Internationale organisaties raden jongeren aan om minstens een half uur per dag matig intensief te bewegen. Onderzoek naar determinanten voor beweging wijst uit dat de omgeving waarin jongeren opgroeien een invloed heeft op gewoonten als eten en bewegen. Het is belangrijk dat ouders een optimale omgeving creëren opdat hun kinderen niet alleen kennismaken met lichaamsbeweging maar hier van genieten zodat ze later actief blijven. Het doel van dit onderzoek is na te gaan in hoe ouders jongeren kunnen stimuleren om te bewegen en welke rol de 5 verschillende motivatietypes hierin spelen.Dit onderzoek maakt hiervoor gebruik van de concepten uit de Zelfdeterminatie Theorie. Deze studie toont aan dat ouders via een positieve houding tegenover beweging adolescenten motiveren tot deelname aan fysieke activiteiten als ook een positieve invloed uitoefenen op het de mate waarin de adolescent beweegt. Daarnaast blijkt dat hoe responsiever ouders zijn voor hun kind hoe meer kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn om te bewegen wat leidt tot meer beweging. Deze studie gebruikt een cross-sectioneel design waardoor geen causale verbanden kunnen worden aangetoond. Het is raadzaam om een longitudinale studie op te zetten die de adolescent volgt tot op volwassen leeftijd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4898
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Smets_2012.pdf18.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.