Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4899
Title: Modereren Roeping en Spiritualiteit de Relatie Tussen Emotionele Belasting en Emotionele Uitputting?
Other Titles: Do Calling and Spirituality Have a Moderating Effect on the Relationship Between Emotional Demands and Emotional Exhaustion?
Authors: Steenkamp – Scheinhardt, Coranne
Keywords: roeping
spiritualiteit
; emotionele belasting
; emotionele uitputting
Job Demands - Resources Model (JD-R model)
calling-scale
Issue Date: 18-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Mensen die zich geroepen voelen voor hun werk ervaren hun werk als zinvol en zijn zeer betrokken bij hun werk. Ander onderzoek wijst erop dat een sterke spirituele betrokkenheid de kwaliteit van leven verhoogt en gaat samen met een neiging tot actieve coping. Uitgaande van het JD-R Model zou dit kunnen betekenen dat mensen met een ervaren roeping of hoge spiritualiteit meer profijt halen uit de energiebronnen die zij tot hun beschikking hebben. De vraag is of dit ook leidt tot vermindering van de kans op emotionele uitputting. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of roeping en spiritualiteit een positief (verzwakkend) effect hebben op het verband tussen emotionele belasting en emotionele uitputting. Mensen die hun werk als roeping ervaren rapporteren een hogere kwaliteit van leven en tevredenheid met het werk. Uit dit onderzoek blijkt roeping een hoofdeffect te hebben op emotionele uitputting. Hoe meer roeping ervaren wordt, hoe lager men emotionele uitputting rapporteert. Er is daarnaast een samenhang gevonden tussen roeping en spiritualiteit. Hoewel sterke spiritualiteit in sommige gevallen samen gaat met een neiging tot actieve coping met de ziekte is er geen effect gevonden waaruit blijkt dat spiritualiteit op een vergelijkbare wijze beschermt tegen emotionele uitputting. Noch roeping, noch spiritualiteit modereren het verband tussen emotionele belasting en emotionele uitputting.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4899
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Steenkamp-Scheinhardt_2012.pdf29.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.