Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4901
Title: Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme
Other Titles: Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism
Authors: Stes, Kristel
Keywords: Contactgericht Spelen en Leren
autisme
ouder-kind relatie
Issue Date: 18-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek is nagaan of een training Contactgericht Spelen en Leren zorgt voor een verbetering in de relatie tussen ouder en kind met autisme tussen vier en tien jaar oud, vanuit het perspectief van de ouders. De relatie ouder kind wordt in dit onderzoek geoperationaliseerd in drie afhankelijke variabelen: Nabijheid, Conflict en Afhankelijkheid. De experimentele groep van het onderzoek bestond uit 18 ouders van een kind met autisme tussen de 4 en 10 jaar die een training Contactgericht Spelen en Leren (CSL) volgden. Deze ouders zijn gematched op basis van diagnose, sekse, leeftijd en mentaal niveau van functioneren van hun kind met 18 ouders van een kind met autisme die op de wachtlijst stonden voor thuisbegeleiding, maar nog geen gezinsgerichte hulp kregen in de periode van het onderzoek. De variabelen Nabijheid, Conflict en Afhankelijkheid werden gemeten met een vragenlijst die gebaseerd is op de Leerling-Leerkracht-Relatie vragenlijst (LLRV; Koomen, Verschueren & Pianta, 2007). Aangevuld met enkele items uit de Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV; Scholte & Van der Ploeg, 2007) en de Ouder Kind Interactie Vragenlijst Revised (OKIV-R; Lange, Evers, Jansen & Dolan, 2001) en één vraag uit de vragenlijst Fundamentele Onthechting (FO; van der Ploeg & Scholte, 2007). De vragenlijst werd bij beide groepen afgenomen op 2 tijdstippen, met een tussentijd van 3 maanden. De resultaten lieten een significant verschil zien tussen voor- en nameting in de experimentele groep op de schaal Nabijheid en Conflict. Wanneer we de voor- en nameting vergelijken van de experimentele- en controlegroep zien we een significant grotere toename bij de experimentele groep dan de controlegroep op de schaal Nabijheid. Op de schaal Conflict zien we een significante afname bij de experimentele groep, maar deze afname is niet significant sterker dan die van de controlegroep. Voor de schaal Afhankelijkheid is geen significant effect gevonden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4901
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Stes_2012.pdf55.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.