Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4903
Title: Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.
Other Titles: Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary Education: Participant Roles and their Relation to the Theory of Mind.
Authors: Thomassen, Anja
Keywords: ASS (Autisme Spectrum Stoornissen)
TOM (Theory Of Mind)
participantrollen
pesten
Issue Date: 18-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen (A.S.S.) op de middelbare school, die in een speciale klas zitten met andere leerlingen met A.S.S. hebben allemaal een verleden in het reguliere onderwijs waarin zij gepest werden (Hasper, 2009). In het regulier onder-wijs blijkt dat er in pestsituaties zes participantrollen zijn (Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman, & Kaukiainen, 1996). De vraag is in hoeverre onder leerlingen met A.S.S. dezelfde participantrollen zijn als bij leerlingen zonder autisme. In dit onderzoek wordt uitgezocht of de participantrollen ook onder leerlingen met A.S.S. voorkomen die op basis van hun diagnose bij elkaar geplaatst zijn. Verder wordt er onderzocht of de Theory of Mind ( T.O.M.), zoals die bij A.S.S. vaak gebruikt wordt, invloed heeft op de participantrol die een leerling inneemt in een pestsituatie. Er werden in Nederland 421 leerlingen met A.S.S. onderzocht, allen geplaatst in speciale klassen voor leerlingen met A.S.S. in het middelbare onderwijs en tussen de 12 en 18 jaar. Per klas moesten zij individueel vragen beantwoorden. De leerlingen vulden twee vragenlijsten in: Een schriftelijke vragenlijst over pestgedrag (de P.R.Q.), die leidt tot nominaties voor pestrollen en is ontwikkeld door Salmivalli et al., (1996) en een vragenlijst via de computer voor de T.O.M. meting, die werd ontwikkeld door Happé en Frith (1996). Het blijkt dat de participantrollen ook onder leerlingen met A.S.S. voorkomen, maar in wat andere verhoudingen dan bij leerlingen zonder diagnose. De Theory of Mind (T.O.M.) is een theorie die bij onderzoek naar A.S.S. veel gebruikt wordt omdat deze een groot deel van de sociale vaardigheden en inzichten verklaart, die bij leerlingen met A.S.S. ontbreken of in kleine(re) mate aanwezig zijn dan bij leerlingen zonder diagnose. Leerlingen met verschillende participantrollen hebben een vergelijkbare score op de T.O.M. vragenlijst. Sociale inzichten zoals gemeten via de theory of mind vragenlijst hebben geen relatie met het al dan niet voorkomen van de pestrol. Verder is er in deze scriptie bekeken of intelligentie, sekse en leeftijd de score op de T.O.M. vragenlijst beïnvloeden. Deze variabelen blijken meer invloed te hebben op de score op de T.O.M. vragenlijst dan de participan-trollen. Uit de rolverdeling bij het pesten, van de leerlingen met A.S.S., blijkt dat de leerlingen wat minder betrokken zijn bij pestsituaties, dit zou kunnen komen doordat zij van-uit hun A.S.S. minder betrokken zijn bij klasgenoten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4903
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Thomassen_2012.pdf15.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.