Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4904
Title: Doe nou maar Gewoon wat Ik Zeg! Therapietrouw van Patiënten met Rugklachten en de Invloed van de Attitude van de Fysiotherapeut en Eerder Gedrag volgens het ASE-model
Other Titles: Compliance in Back Patients and the Influence of the Physiotherapist's Attitude and Previous Behaviour using the ASE-Model
Authors: Truijens, Paul
Keywords: Therapietrouw
eigen-effectiviteitsverwachting
fysiotherapie
rugklachten
ASE-model
biopsychosociale attitude
Issue Date: 18-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Bij de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met rugklachten speelt therapietrouw een belangrijke rol. Het opvolgen van adviezen en instructies met betrekking tot huiswerkoefeningen bepaalt mede het resultaat van de behandeling. De vraag in dit onderzoek is in hoeverre de therapietrouw voor huiswerkoefeningen beïnvloed wordt door de eigen-effectiviteitsverwachting, de attitude en de sociale invloed en of er een modererend effect is van de attitude van de fysiotherapeut en het eerdere beweeggedrag van de patiënt op de samenhang tussen intentie en therapietrouw? Aan dit onderzoek werkten 19 fysiotherapeuten en 103 patiënten uit eerstelijns fysiotherapiepraktijken in de regio zuidoost Brabant mee. Bij aanvang van de behandeling werd aan de patiënten een vragenlijst voorgelegd waarmee de gedragsdeterminanten en het eerdere beweeggedrag werden gemeten. Na vier weken werd de therapietrouw gemeten. De fysiotherapeuten werd gevraagd naar hun attitude ten aanzien van oorzaak en behandeling van rugpijn. Uit dit onderzoek is gebleken dat eigen-effectiviteitsverwachting een significante invloed heeft op de therapietrouw van patiënten met rugklachten. Daarnaast zien we een positief effect van een biopsychosociale attitude van de fysiotherapeut op de samenhang tussen intentie en therapietrouw. Om de therapietrouw te bevorderen is het voor de fysiotherapeut van belang om de eigen-effectiviteitsverwachting van de patiënt te optimaliseren. Daarbij is een sterke biopsychosociale attitude van de fysiotherapeut gewenst omdat daarmee de intentie eerder omgezet zal worden in het gewenste oefengedrag.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4904
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Truijens_2012.pdf14.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.