Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4905
Title: Het Effect van een Verkorte Mindfulness Training bij Ouderen op Mindfulness, Experiëntiële Vermijding, Self-Efficacy in het Omgaan met Emoties, Zelftranscendentie, en Quality of Life
Other Titles: The Effects of a Shortened Mindfulness Training on Mindfulness, Experiential Avoidance, Regulatory Emotional Self-Efficacy, Self Transcendence, and Quality of Life in Older Adults
Authors: Verheul, Aart
Keywords: mindfulness
training
intervention
MBSR
elderly
experiential avoidance
regulatory emotional
self-efficacy
Issue Date: 18-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Onderzoek heeft meermaals aangetoond dat het 8-weekse Mindfulness-Based Stress Reduction programma (MBSR) positieve effecten heeft op aspecten van het welzijn. Over de effecten van (kortere) mindfulness trainingen op het welzijn van ouderen is nog weinig gepubliceerd. Het onderzoeken van de effecten van een verkorte (6-weekse) MBSR training bij ouderen op mindfulness, experiëntiële vermijding, self-efficacy in het omgaan met emoties, zelftranscendentie, en de Quality of Life subschalen fysiek welzijn, psychologisch welzijn, en tevredenheid met de omgeving. Een persbericht maakte lezers attent op een experimentele mindfulness training voor 65-plussers. In een gerandomiseerd pretest-posttest design met controle-wachtgroep voltooiden 49 personen – 40 vrouwen en 9 mannen – de training. De experimentele groep bestond uit 27 respondenten, de controle-wachtgroep uit 22. Deelnemers waren gemiddeld 73 jaar oud en hadden geen ernstige welzijnsproblemen. Men vulde voorafgaand aan, direct na, en 3 weken na de training de volgende vragenlijsten in. Het niveau van mindfulness is gemeten met de Mindful Attention Awareness Scale (Schroevers et al., 2008), experiëntiële vermijding met de Acceptance & Action Questionnaire (Jacobs et al., 2008), self-efficacy in het omgaan met emoties werd gemeten met de Affective Self-Regulatory Scale (Bandura et al., 2003), zelftranscendentie met de Existential Fulfillment Scale (Loonstra et al., 2007), en de Quality of Life subschalen fysiek welzijn, psychologisch welzijn, en tevredenheid met de omgeving werden gemeten met de Verkorte World Health Organisation Quality of Life (WHO, 1998). Psychologisch welzijn bleek direct na de training significant verbeterd te zijn, met name doordat men meer van het leven genoot en minder negatieve gevoelens en stemmingen had. Dit effect op psychologisch welzijn was 3 weken na de training gedeeltelijk afgenomen. De verwachte positieve effecten op de andere variabelen waren niet significant (zelftranscendentie, fysiek welzijn, self-efficacy in het omgaan met emoties, experiëntiële vermijding, en mindfulness) of bleven uit (tevredenheid met de omgeving). Een verkorte mindfulness training kan een positief effect hebben op het psychologisch welzijn van ouderen, met name doordat men meer van het leven geniet en minder negatieve gevoelens en stemmingen heeft. Als vervolg op een verkorte mindfulness training voor ouderen lijken enige opfristrainingssessies zinvol. Kanttekeningen bij het onderzoek waren onder meer: een kleine groepsgrootte, relatief hoge beginscores, en een selectiebias door een hoge sociaal-economische status. Verder onderzoek naar de effectiviteit van verkorte MBSR trainingen bij ouderen wordt aanbevolen, evenals onderzoek naar de invloed van leeftijd en welzijn op zelfrapportage metingen van mindfulness en andere psychologische schalen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4905
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Verheul_2012.pdf20.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.