Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4907
Title: De Medierende Rol van Stress in de Relatie tussen Zelfstandig Wonen en Alcoholgebruik en de Modererende Invloed daarop van Coping: een Onderzoek onder Studerende Emerging.
Other Titles: The mediating role of stress in the relation between living on one's own and alcohol consumption and the moderating role of coping on the same relation: A study among studying emerging adults.
Authors: de Vries, Himmy
Keywords: zelfstandig wonen
stress
coping
alcoholgebruik
Issue Date: 19-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het alcoholgebruik onder jongeren is een groeiend probleem. Alcoholmisbruik kan grote schade veroorzaken aan de hersenen van jongeren. Het is daarom van belang inzicht te krijgen in de determinanten die van invloed zijn op het drinkgedrag van jongeren zodat een effectieve interventie mogelijk is. Het doel van deze studie was om na te gaan of zelfstandig wonen door 18-25 jarigen leidde tot een grotere alcoholconsumptie, en of dit verband werd gemediĆ«erd door ervaren stress. Bovendien werd onderzocht of het gebruik van probleemgerichte coping en emotiegerichte coping het verband tussen ervaren stress en alcoholconsumptie modereerde, waarbij de verwachting was dat het gebruik van probleemgerichte coping het verband tussen stress en alcoholconsumptie verzwakt en het gebruik van emotiegerichte coping het verband tussen stress en alcoholgebruik versterkt. Data werden verkregen door middel van een survey. De variabelen woonsituatie, ervaren stress, alcoholgebruik en coping zijn gemeten door middel van een vragenlijst die door 142 studenten tussen de 18 en 25 jaar is ingevuld. Om de variabele stress te meten, is gebruik gemaakt van de Perceived Stress Scale (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983) en voor de variabele coping, de Ways of Coping Checklist van Vingerhoets en van Heck (1989) . Uit de resultaten blijkt dat geen van de hypothesen worden bevestigd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4907
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Vries_de_2012.pdf11.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.