Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4913
Title: Seksuele Kwaliteit van Leven van Partners van Vrouwen met Borstkanker; Literatuurstudie en Kwalitatief Onderzoek: verschillen in seksuele kwaliteit van leven tussen partners van vrouwen met premenopauzale diagnose en postmenopauzale diagnose
Other Titles: Sexual Quality of Life of Partners from Women with Breast Cancer; Review and Qualitative Research: Changes in sexual quality of life of partners from women with a premenopausal diagnosis and a postmenopausal diagnosis
Authors: Boeijenga, Doetie
Keywords: breast cancer
couple
sex
sex
spouse
Issue Date: 19-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De partner van de vrouw met borstkanker wordt geconfronteerd met vele veranderingen en stressoren, die beïnvloedend werken op de (seksuele) kwaliteit van leven. Om te komen tot adequate begeleiding is kennis van het perspectief van de partner van essentieel belang. Door middel van literatuurstudie is een inventarisatie gemaakt van de huidige kennis over de seksuele kwaliteit van leven van partners met borstkanker. Aansluitend zijn met behulp van kwalitatief onderzoek mogelijke verschillen in de seksuele kwaliteit van leven van partners van vrouwen met een pre- en postmenopauzale diagnose onderzocht. De combinatie van literatuurstudie en daaruit volgend kwalitatief onderzoek hebben tot doel inzicht en kennis over de seksuele kwaliteit van leven van partners van vrouwen met borstkanker te vergroten. Vanaf 1993 is er een beginnende ontwikkeling in het onderzoek naar het perspectief van de partner. Op dit moment is er brede erkenning voor de belangrijke rol van seksualiteit binnen de relatie. Borstkanker en de behandeling hiervan kan een vergrote kans geven op onder meer seksuele aanpassingsproblemen. Naast stress- en stemmingsinvloeden spelen hierbij ook andere factoren een rol zoals leeftijd, communicatie, coping en kwaliteit van de pre-diagnostische relatie. Hoe de impact van de verschillende factoren precies is en welke onderlinge beïnvloeding er plaats vindt, is niet altijd duidelijk. Er is geen onderzoek gevonden dat expliciet gericht is op mogelijke verschillen in seksuele kwaliteit van leven tussen partners van pre- en postmenopauzale vrouwen. Uit verschillende onderzoeken komt wel naar voren dat leeftijd van invloed is op beleving van seksualiteit. Bij jongere stellen heeft seksualiteit vaak een grotere prioriteit dan bij oudere stellen, waardoor de impact van borstkanker op seksualiteit verschillend kan zijn. Daarnaast kunnen zorgen over verminderde vruchtbaarheid aanleiding geven tot stress. Oudere stellen hebben vaak meer ervaring met het omgaan met problematische situaties en kunnen mede hierdoor een zekere stressbestendigheid hebben opgebouwd. Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat de partners van vrouwen met pre- en postmenopauzale borstkanker op overeenkomstige wijze reageren als het gaat om de concrete lichamelijke veranderingen die de borstkanker teweeg heeft gebracht. Ook de reacties over de omgang met de veranderde seksualiteit en de waardering van seksualiteit zijn voor beide groepen overeenkomstig. De twee groepen reageren echter verschillend als het gaat om de emotionele reactie op de diagnose. Op de premenopauzale groep lijkt de emotionele impact groter. Bij de premenopauzale groep lijkt eerder sprake van aanvaarding. De twee groepen verschillen ook in hun reactie op de waargenomen veranderingen in seksualiteit. Partners uit de premenopauzale groep noemen een afgenomen frequentie van geslachtsgemeenschap. Partners uit de postmenopauzale groep geven aan geen veranderingen in de seksuele relatie waar te nemen. Uit de literatuurstudie is gebleken dat borstkanker en de behandeling hiervan vaak problemen doen ontstaan rond intimiteit en seksualiteit. Factoren als communicatie en coping zijn van invloed gebleken op het stressniveau en daarmee op de seksuele kwaliteit van leven. Maar ook de pre-diagnostische kwaliteit van de relatie en de leeftijdsfase waarin de partner zich bevindt oefenen invloed uit op de seksualiteit. Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat partners uit de twee groepen verschillen in hun reacties op de diagnose en waargenomen veranderde seksualiteit. Mogelijk wordt dit mede veroorzaakt door de factoren leeftijd en pre-diagnostische kwaliteit van de relatie. Meer kwantitatief en kwalitatief onderzoek over de invloed die borstkanker op de seksuele kwaliteit van leven van de partner heeft, kan een waardevolle bijdrage leveren aan een adequate ondersteuning van de partner.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4913
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Boeijenga_2012.pdf31.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.