Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4914
Title: Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten
Other Titles: Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents
Authors: Coelingh Bennink-Krantz, Betteke
Keywords: alcoholgebruik adolescenten
opvoeding
opvoedstijl
perceptieverschillen
Issue Date: 19-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Er wordt veel onderzoek gedaan naar het verband tussen opvoeding en het alcoholgebruik van jongeren. De gegevens worden meestal verzameld met behulp van vragenlijsten voor ouders en/of kinderen. Ouders en kinderen verschillen vaak in perceptie over de opvoeding. De vraag is of de vragenlijst van de ouder of die van het kind het best gebruikt kan worden bij dit onderzoek. Bovendien is er verband aangetoond tussen de grootte van verschil in perceptie over opvoeding tussen ouders en kinderen en negatief gedrag van deze kinderen (Feinberg, Hetherington & Reiss, 2000; Mounts, 2007). Hierbij is ook belangrijk of de mening van de kinderen over de opvoeding beter of slechter is dan de mening van hun ouders: de zogenaamde richting van het verschil (Gaylord, Kitzmann & Coleman, 2003; Mounts, 2007). Het doel van dit onderzoek was het vergroten van kennis over verschillen in perceptie over opvoeding tussen ouders en hun kinderen en het verband met het alcoholgebruik van deze kinderen. Voor de drie opvoeddimensies Support, Controle en Regels, voor zowel ouders als kinderen, werden negatieve verbanden gevonden met het alcoholgebruik van kinderen. De verbanden van de kinderen waren sterker dan die van de ouders. Voor de absolute ouder-kind verschillen in support, controle en regels werden positieve verbanden gevonden met het alcoholgebruik. De richting van het verschil en het geslacht modereerden het verband tussen de ouder-kind verschillen in support en regels en alcoholgebruik. Het verband tussen het verschil in support en alcoholgebruik was positief als de richting van het verschil negatief was en negatief als de richting van het verschil positief was. Het verband tussen het verschil in regels en alcoholgebruik was voor een negatief verschil sterker dan voor een positief verschil. Voor jongens waren de verbanden tussen de ouder-kind verschillen in support en regels en het alcoholgebruik sterker dan voor meisjes. Leeftijd modereerde de verbanden tussen de ouder-kind verschillen in support, controle en regels en het alcoholgebruik. Bij oudere kinderen waren de verbanden sterker dan bij jongere kinderen. Kinderrapportages voorspelden alcoholgebruik beter dan ouderrapportages en perceptieverschillen tussen ouders en kinderen over opvoeding hielden verband met het alcoholgebruik van kinderen. Om uitspraken te doen over de aard van het verband en mogelijke andere invloeden op dit verband wordt verder onderzoek aanbevolen. Grote perceptieverschillen over opvoeding tussen ouders en kinderen kunnen niet zonder meer aan de puberteit toegeschreven worden en kunnen een aanwijzing zijn voor ouders, leerkrachten en hulpverleners dat er mogelijk sprake is van andere problematiek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4914
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Coelingh-Bennink-Krantz_2012.pdf15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.