Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4915
Title: De Biologische-evolutionaire Seksdrive van Vrouwen in de Overgangsfase De Invloed van Menopauze en Partnerstatus
Other Titles: The Biological-evolutional sex drive of women in the Menopause The Influence of Menopause and Status of Partner
Authors: Derksen, Mandy
Keywords: seksdrive
menopauze
seksueel verlangen
hormonen
evolutie
veroudering
overgang
midlife
Issue Date: 19-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De menopauze is in het kader van de biologische-evolutionaire seksdrive een interessant gegeven. Het menselijke ras is, naast enkele walvissoorten, het enige soort dat een menopauze doormaakt. Na de menopauze kan de vrouw zich niet meer voortplanten en kan de vrouw zodoende, volgens het biologische-evolutionaire gedachtegoed meer tijd investeren in haar nageslacht. Hierbij rijst de vraag welke invloed de menopauze heeft op de seksdrive die immers voornamelijk als doel heeft om zich met de beste genen te kunnen voortplanten, en in deze fase van de vrouw dus overbodig lijkt. Aangezien de vrouw, volgens de evolutietheorie, in deze fase nog steeds afhankelijk is van de bronnen van de man, en de seksdrive van de man ten allen tijde hoog blijft, is het interessant om ook te onderzoeken welke rol de aanwezigheid van een partner hierin speelt. Doel. Inzicht krijgen in de biologische-evolutionaire seksdrive van de vrouw die zich bevindt in de menopauzale fase, en de invloed van de aan- of afwezigheid van een partner. Uit de resultaten blijkt dat de menopauze geen significant (hoofd)effect heeft op de seksdrive van de vrouw in tegenstelling tot veroudering, waarbij met het stijgen der jaren, de seksdrive afneemt. De resultaten laten tevens zien dat partnerstatus een significant hoofdeffect heeft op de seksdrive: de afwezigheid van een partner zorgt voor een hogere seksdrive De aan- of afwezigheid van een partner interacteert echter niet tussen de fasen van de menopauze en de seksdrive. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de onafhankelijke variabelen partnerstatus en leeftijd de seksdrive van de vrouw beïnvloeden. De partner blijkt een grote rol te spelen in de seksdrive van de (menopauzale) vrouw. In de discussie wordt de vraag gesteld of de traditionele definiëring van de seksdrive, voornamelijk gestuurd door hormonen, in het onderzoek naar de seksdrive van de menopauzale vrouw niet vervangen zou moeten worden door een model waar de seksdrive eerder op gang wordt gebracht door de intimiteit met de partner. Met dit responsmodel kan de (post)menopauzale vrouw het heft meer in eigen hand houden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4915
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Derksen_2012.pdf21.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.