Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4917
Title: Ontremd Dement Seksueel Ontremd Gedrag in Verpleeghuizen bij Mensen met Dementie. Een Verstoorde Impulscontrole?
Other Titles: Inhibited in Dementia Sexual Disinhibited Behaviour on people with Dementia Living in Nursinghomes. A Disturbed Impulse Control?
Authors: van Heerebeek, Toos
Keywords: de mate van seksueel ontremd gedrag
requentie x ernst bij seksueel ontremd gedrag
de mate van externaliserend probleemgedrag
frequentie x ernst bij externaliserend probleemgedrag
verpleeghuis
dementie
Issue Date: 19-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Hoewel seksueel ontremd gedrag bij dementerenden minder vaak voorkomt dan andere neuropsychiatrische symptomen, is de impact ervan vaak groot voor de dementerende zelf maar trekt het ook een grote wissel op de relatie met familieleden en/of verzorgenden. Tot op heden is er nog relatief weinig onderzoek gedaan naar seksueel ontremd gedrag bij mensen met dementie en het bestaande onderzoek gaat meestal over frequentie en soms over de ernst van bepaald gedrag. In dit onderzoek werd bij 61 dementerende bewoners van twee verpleegtehuizen, specifiek ingezoomd op ‘de mate van’ seksueel ontremd gedrag in relatie tot ‘de mate van’ externaliserend probleem gedrag, in casu agressie en algemeen ontremd gedrag. Uitgangspunt was dat al deze neuropsychiatrische gedragingen gestoeld waren op een verstoord geraakt impulscontrolemechanisme wat veroorzaakt wordt door hersenpathologie ten gevolge van dementie. Verder werd onderzocht of mannen een hogere mate van externaliserend probleemgedrag of seksueel ontremd gedrag lieten zien. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er bij de onderzochte bewoners enkel een significante samenhang is tussen de mate van seksueel ontremd gedrag en algemeen ontremd gedrag. De verwachte relatie tussen geslacht en de mate van exernaliserend probleemgedrag (agressie en algemeen ontremd gedrag) werd in dit onderzoek niet gevonden. Wel werd aangetoond dat van de onderzocht bewoners, mannen een hogere mate van verbaal seksueel ontremd gedrag laten zien dan vrouwen. Deze onderzoeksresultaten kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan de diagnostiek en het in een eerder stadium herkennen c.q. onderkennen van seksueel ontremd gedrag waardoor vroegtijdig geïntervenieerd kan worden. Nader onderzoek is echter noodzakelijk.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4917
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Heerebeek_van_2012.pdf24.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.