Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4918
Title: Executief Functioneren en Agressie bij Forensisch Psychiatrische Patiënten in PPC Den Haag
Other Titles: Executive Functioning and Aggression in a Forensic Psychiatric Population in PPC The Hague
Authors: Helmink, Sara
Keywords: proactive aggression
reactive aggression
executive functioning
IQ
forensic population
Issue Date: 19-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze master-scriptie behelst een kwantitatief cross-sectioneel onderzoek naar agressie in een forensisch psychiatrische populatie (N= 40) die verblijft in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Den Haag. Er werd onderzocht of executief functioneren (onafhankelijke variabele) samenhangt met proactieve- en reactieve agressie (afhankelijke variabelen). Bovendien is nagegaan of deze samenhang werd gemodereerd door intelligentie. De doelstelling van dit onderzoek is zicht te krijgen op het executief functioneren, de subtypes van agressie en intelligentie in de PPC-populatie, teneinde adviezen te genereren voor verdere inrichting van de behandeling van agressieproblematiek in het PPC. Het executief functioneren gemeten met de D-KEFS Trail Making Test bleek significant lager (M = 8.80, SD = 3.07) en het executief functioneren gemeten met de D-KEFS Tower Test was significant hoger (M = 10.83, SD = 2.26) dan de normgegevens. De verschillende vormen van agressie zijn gemeten met de Reactive Proactive Questionnaire. Regressieanalyses geven aan dat verschillen in proactieve- en reactieve agressie niet verklaard worden door scores op de D-KEFS Trail Making Test en Tower Test. Intelligentie, gemeten met de Verkorte Groninger Intelligentie Test, blijkt geen modererende invloed te hebben in de relatie tussen executief functioneren en agressie. Beperkingen van het onderzoek zijn de kleine steekproef en de grote non-respons. Ook is het de vraag of afhankelijke variabelen goed geobjectiveerd zijn door zelfrapportage. Aanbevolen wordt om interventies binnen het PPC Den Haag toe te spitsen op het intelligentieniveau van de patiënten aangezien 53 % van de onderzoekspopulatie een IQ heeft dat past bij een licht verstandelijke beperking (IQ 50 - 85).
URI: http://hdl.handle.net/1820/4918
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Helmink_2012.pdf20.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.