Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4919
Title: Individualiteit en Groepstoebehoren. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?
Other Titles: Individuality and membership of a group What do members of an evangelical commune do when they experience tension between individuality and membership of a group?
Authors: Joling- van Schaik, Emma Adriana
Keywords: groepstoebehoren
individualiteit
evangelische gemeente
Issue Date: 19-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek is op kwalitatieve wijze vanuit een cultuurpsychologisch perspectief de relatie onderzocht tussen groepstoebehoren en individualiteit, onder leden van een evangelische gemeente. Daarnaast is onderzocht welke conventies en arrangementen er binnen deze gemeente zijn. Als gemeentelid hebben de respondenten zich jarenlang actief ingezet; samen met de anderen hebben zij vorm gegeven aan de identiteit van de gemeente en in het contact met anderen ontwikkelen zij ook hun eigen identiteit. Wanneer opvattingen en gewoontes binnen de gemeente in korte tijd worden veranderd, proberen zij tevergeefs het tij van de veranderingen te keren. Daarna maakt ieder voor zich een eigen keuze. Sommigen blijven in de evangelische gemeente, maar hun positie is nu meer aan de rand van de gemeenschap. Een andere groep kiest voor een andere gemeente en er is een groep die helemaal geen kerk of gemeente meer bezoekt. Na ongeveer tweeëneenhalf jaar hebben de meesten hun evenwicht hervonden, met uitzondering van de mensen die nog geen duidelijke keuze hebben gemaakt. Binnen deze evangelische gemeente bestaan conventies over samenlevingsvormen. Het huwelijk is de norm en volgens stilzwijgende afspraken is het niet gepast om vóór het huwelijk samen te wonen of seks te hebben. Homoseksuele relaties zijn niet toegestaan. Een belangrijk arrangement is de zogenaamde ‘zwijgcultuur’: mensen komen niet in verzet, maar gaan stilzwijgend hun eigen gang, onder het motto “Wat niet weet wat niet deert.” Het wordt als gepast gezien om de zondagse diensten te bezoeken en je in te zetten voor de gemeente. Mannen en vrouwen doen samen allerlei taken, maar de oudsten en voorgangers zijn altijd (getrouwde) mannen. Het culturele arrest van mannelijke dominantie is moeilijk te doorbreken. Nog een arrangement is te vinden in de autoritaire verhoudingen, waarbij zowel leiders als gemeenteleden een rol spelen. De leiders hebben macht doordat zij de regie hebben over de agenda en deze macht wordt hen gegeven door de gemeenteleden voor wie christelijke deugden, zoals nederigheid, gehoorzaamheid en respect voor leidinggevenden, belangrijk zijn. Zo blijven oude patronen bestaan.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4919
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Joling_2012.pdf502.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.