Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4920
Title: De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking
Other Titles: The Influence of Characteristics of ADHD on Theory of Mind: a Study in Children from the General Population
Authors: de Jong van der Henne, Mariska
Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Theory of Mind
emotieherkenning
perspectiefneming
Issue Date: 19-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: ADHD is een veelvoorkomende gedragsstoornis bij kinderen. Kinderen met deze gedragsstoornis vertonen tekorten in de Theory of Mind. Zij zijn minder goed in staat om emoties en intenties van andere mensen te herkennen. De vraag is of Theory of Mind problemen ook voorkomen op subklinisch niveau van ADHD. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of kenmerken van ADHD bij kinderen uit de algemene bevolking samenhangen met de Theory of Mind en of sekse deze relatie modereert. Aan dit onderzoek hebben 110 kinderen (42 jongens en 68 meisjes) (en één van hun ouders/verzorgers) in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar deelgenomen. De gemiddelde leeftijd van de kinderen is 14 jaar (SD 1). Vier scholen voor het voortgezet onderwijs, bekenden van de onderzoeker, personen die toegang hadden tot bepaalde discussiegroepen van de Open Universiteit en medewerkers en studenten van een Hogeschool in het Noorden van Nederland hebben meegewerkt aan het onderzoek. De respondenten zijn benaderd via e-mail of via een website waartoe zij toegang hadden. In dit onderzoek vond een eenmalige meting door middel van een online vragenlijst plaats die uit twee delen bestond. Het eerste deel is door het kind ingevuld en het tweede deel door de ouder/verzorger van het kind. Bij de ouders is nagevraagd of het kind gediagnosticeerd is met ADHD/ADD. Kinderen met deze diagnose zijn verwijderd uit het. De kenmerken van ADHD zijn gemeten met de ADHD vragenlijst (AVL) (Scholte & Van der Ploeg, 2005). Om na te gaan of kinderen tekorten vertonen in de Theory Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 5 of Mind zijn de aspecten emotieherkenning en perspectiefneming gemeten. Emotieherkenning is gemeten met de kinderversie van de Reading the Mind in the Eyes test (Baron-Cohen, 2007). Deze oorspronkelijk Engelstalige test is middels backtranslation vertaald naar het Nederlands. Perspectiefneming is gemeten met de Dewey’s Story test (Dewey, 1991). In dit onderzoek is de Nederlandse vertaling van de Dewey’s Story test van Jessurun (2001) gebruikt die vrijwel overeenkomt met de Engelse versie van Dewey (1991). De resultaten laten zien dat er op subklinisch niveau bij kinderen geen relatie is tussen de mate van aanwezigheid van kenmerken van ADHD en emotieherkenning en perspectiefneming. Wel laten de resultaten zien dat jongens in het algemeen meer moeite hebben met emotieherkenning en perspectiefneming dan meisjes. Geconcludeerd kan worden dat de resultaten van huidig onderzoek suggereren dat er zich in zo verre geen problemen voordoen bij kinderen met kenmerken van ADHD voor emotieherkenning en perspectiefneming. Wel is het aan te raden om bij jongens in het algemeen er meer alert op te zijn dat zij meer moeite hebben met emotieherkenning en perspectiefneming.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4920
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Jong_van_der_Henne_de_2012.pdf29.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.