Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4923
Title: Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders
Other Titles: Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy Beliefs, Attention and Awareness among Mothers
Authors: Keijzers, Helma
Keywords: mindfulness
mothers
emotional
self-efficacy beliefs
parenting
stress
Issue Date: 23-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Een moeder jongleert regelmatig met diverse rollen in het dagelijks leven en dit kan leiden tot een overdosis aan verantwoordelijkheden en een toename van ervaren ouderlijke stress. Het klassieke Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)-programma is in meerdere onderzoeken werkzaam gebleken bij diverse klachten, waaronder stress. Het in dit onderzoek gebruikte Mindfulness voor Moeders (MvM)-programma is gebaseerd op het MBSR-programma, en de vraag is welk effect het sorteert bij moeders. Het doel van dit onderzoek is na te gaan welke invloed het MvM-programma heeft op ervaren ouderlijke stress, emotionele self-efficacy beliefs en de algehele tendens van aandacht en bewustzijn gedurende het dagelijkse leven bij moeders. Aan dit quasi experimenteel onderzoek werkten 22 deelnemers mee in de experimentele groep die zich hadden aangemeld voor het acht-weekse MvM-programma. Gedurende dezelfde periode werden 29 deelnemers gevraagd voor de controlegroep. De gemiddelde leeftijd van de experimentele groep is 37.05 jaar en van de controlegroep 41.34 jaar. Verder kon geconcludeerd worden dat de experimentele- en controlegroep demografisch gezien weinig van elkaar verschillen. De voormeting vond plaats voorafgaand aan het MvM-programma, de nameting na acht weken of later. Ervaren ouderlijke stress is opgedeeld in de subschalen “persoonlijke factoren van de moeder”, “een disfunctionele interactie tussen moeder en kind” en “perceptie van de moeder van de zelfregulerende capaciteiten van haar kind”, en werd gemeten met de Parenting Stress Index (SF) (Haskett, Ahern, Ward & Allaire, 2006). Voor het meten van de mate waarin iemand de self-efficacy overtuiging bezit om positief affect te tonen en negatief affect te managen is gebruik gemaakt van de Emotionele Self-Efficacy Schaal van Kirk, Schutte en Hine (2008). De algehele tendens van aandacht en bewustzijn gedurende het dagelijkse leven is gemeten met de Mindful Attention Awareness Scale (Schroevers, Nyklicek & Topman, 2008). De resultaten tonen aan dat er direct na afloop van het MvM-programma sprake is van vermindering van de hoeveelheid ervaren ouderlijke stress op de subschalen persoonlijke factoren van de moeder en de perceptie van de moeder van de zelfregulerende capaciteiten van haar kind. Het MvM-programma leidt tot een versterking van de emotionele self-efficacy beliefs en een verbetering van de algehele tendens van aandacht en bewustzijn gedurende het dagelijkse leven. Na afloop van het MvM-programma werd geen effect aangetoond op de hoeveelheid ervaren ouderlijke stress op de subschaal disfunctionele interactie tussen moeder en kind. Geconcludeerd kan worden dat het MvM-programma een positieve invloed kan hebben bij moeders, aangezien het volgen van het MvM-programma bleek te leiden tot een verlaging van de ervaren ouderlijke stress, een versterking van de emotionele self-efficacy beliefs en een algehele verbetering van de tendens van aandacht en bewustzijn gedurende het dagelijkse leven. De scriptie wordt afgesloten met aanbevelingen voor verder onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4923
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Keijzers_2012.pdf76.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.